Ny kompensasjonsordning for kultursektoren på høring

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Ordningen Kulturdepartementet nå sender på høring vil kompensere kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen.

Mottatte innspill

– Mitt mål er å hjelpe sektoren gjennom pandemien, og til det trenger jeg nå at hele sektoren bidrar med gode høringssvar, basert på den kunnskapen og de erfaringene de nå sitter med, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.   

Ordningen gjelder for perioden 1. januar – 30. juni 2021.

Arrangører kan få dekket 95 prosent av sine uunngåelige kostnader knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Nytt for ordningen er at kompensasjon kan bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet.

Underleverandører kan på samme måte som i oktober til desember 2020 få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangementer.

En full beskrivelse av kompensasjonsordningen finnes i høringsnotatet.

– Jeg vet at mange har ventet på dette, og er glad for å si at kompensasjonsordningen for 2021 nå sendes på høring. Regjeringen var raskt på plass med ordninger da vi ble rammet av koronaen for et år siden, og det er fortsatt en vanskelig tid for norsk kulturliv, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Kompensasjonsordningen må godkjennes av ESA før den kan iverksettes.

Høringsfristen er satt til fredag 9. april. Høringssvar sendes til postmottak@kud.dep.no og merkes "Kompensasjonsordning kultur 2021".

Vedlegg:

Mottatte innspill

Felles innspill fra Bergenfest og Bergen Live, Festningen i Trondheim, Findings, Juba Juba, Jugendfest, over oslo, Palmesus, Parkenfestivalen, Pipfest, Pstereo, Raketnatt, Tons of Rock, Utopia og Øyafestivalen (.pdf)

Arbeidsgiverforeningen Spekter (.pdf)

Auditorium AS - Rockefeller, Sentrum Scene og John Dee i Oslo (.pdf)

Bergen kommune (.pdf)

BFSP (.pdf)

Dramatikerforbundet (.pdf)

Ekstremsportveko (.pdf)

Fagforbundet (.pdf)

Film & Kino (.pdf)

Gamlebyen Festivaldrift og Månefestivalen (.pdf)

GramArt (.pdf)

KS (.pdf)

Kulturrom (.pdf)

NOPA (.pdf)

Norges museumsforbund (.pdf)

Norsk jazzforum (.pdf)

Norsk Skuespillerforbund (.pdf)

Norske Dansekunstnere (.pdf)

Norske Festivaler (.pdf)

Norske Filmdistributørers Forening (.pdf)

Norske Konsertarrangører (.pdf)

Norske kulturhus (.pdf)

Norwegian Entertainment Managers & Agents Association (NEMAA) (.pdf)

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) (.pdf)

Ryfylke Livsgnist (.pdf)

Stad kommune (.pdf)

STAS Artist AS (.pdf)

Stavanger kommune (.pdf)

Virke og Creo (.pdf)