Nyheter

Ny kunnskap om de norske havområdene

Regjeringen legger neste år fram ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for norske havområder. Det faglige grunnlaget for meldingen er nå ferdigstilt. Rapporten ble presentert og overrakt til klima- og miljøminister Espen Barth Eide i dag.

Forvaltningsplanene er kunnskapsbaserte, og rapporten med det faglige grunnlaget er ferdigstilt av Overvåkingsgruppen, ledet av Havforskningsinstituttet, og Faglig forum, ledet av Miljødirektoratet. En lang rekke etater og forskningsinstitutter har bidratt i arbeidet med det faglige grunnlaget.

Det var direktør Ellen Hambro som overrakte rapporten til Espen Barth Eide.

- Klima- og naturkrisen møtes i havet, og mange av løsningene ligger også der. Havet er avgjørende viktig for vår tilgang på mat, energi, ressurser og transport. Vi så lenge på havet som stort og robust, men har fått stadig mer kunnskap om at miljøtilstanden i havet er presset. Et sunt og skapende hav krever politikk som sørger både for god sameksistens mellom natur og menneskelig aktivitet og ulike næringer seg imellom. De norske forvaltningsplanene er hovedverktøyet for å oppnå dette, og har inspirert arbeidet i Det internasjonale Havpanelet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Ellen Hambro og Espen Barth Eide
Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro overrakte i dag klima- og miljøminister Espen Barth Eide rapporten med det faglige grunnlaget for kommende stortingsmelding om forvaltningsplanene for norske havområder. Foto: KLD

- Rapporten viser at klimaendringene i økende grad slår inn i alle de norske havområdene. Det er svært bekymringsfullt. Videre presenterer rapporten blant annet nye og endrede områder som identifiseres som særlig verdifulle og sårbare. Dette vil være sentrale temaer i arbeidet med ny stortingsmelding, sier Eide.

Klima- og miljødepartementet vil lede departementenes arbeid med den nye stortingsmeldingen.

- Her er det lagt ned et omfattende arbeid av etater og forskningsinstitusjoner. Denne rapporten er et kvalitetsstempel på norsk havforvaltning og evnen til å samarbeide på tvers. Nå overtar Klima- og miljødepartementet og andre involverte departementer stafettpinnen, sier Eide

Departementet vil invitere til en åpen innspillskonferanse til høsten. Hensikten med innspillskonferansen er å debattere aktuelle temaer i meldingen på bakgrunn av det faglige grunnlaget som ble overlevert i dag. Det vil også bli anledning til å sende skriftlige innspill til departementet som del av meldingsarbeidet. Departementet vil komme tilbake med mer informasjon.

Systemet for helhetlig havforvaltning har vært i utvikling gjennom to tiår og åtte stortingsmeldinger, gjennom oppdatering og fornyelse av innholdet i planene. Den kommende stortingsmeldingen skal også være Norges plan for bærekraftige hav. Det internasjonale Havpanelet legger stor vekt på bærekraftige hav i sin anbefaling om bærekraftig forvaltning av 100 prosent av havområdene innen 2025.

Les mer om rapporten og last den ned her.