Ny leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen i statsråd har i dag utnevnt Anne Kamilla Silseth (49) som leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Statsråden gir blomster til ny leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overrekker blomster til den nye lederen for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Kamilla Silseth. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

– Jeg er fornøyd med at Anne Kamilla Silseth har tatt på seg oppdraget med å lede arbeidet i Gjenopptakelseskommisjonen de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Anne Kamilla Silseth er utdannet jurist og har erfaring som advokat, tingrettsdommer, konstituert lagdommer og fra forvaltningen. Hun har de siste ti årene vært partner og leder i Advokatfirmaet Schjødt. Med bred prosedyreerfaring fra både straffesaker og sivile saker, har Silseth gode forutsetninger for å lede kommisjonens arbeid.

Anne Kamilla Silseth er ansatt for en åremålsperiode på syv år, og etterfølger Siv Hallgren, som blir ny direktør for Statens sivilrettforvaltning 15. februar.

Om Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten, domstolene og myndighetene for øvrig. Muligheten til å få avgjort spørsmålet om å få gjenåpnet en rettskraftig straffedom av en uavhengig kommisjon er en viktig rettssikkerhetsgaranti.