Ny milepæl nådd i deling av journaldokumenter i helsetjenesten

Over 100 000 oppslag er gjort i journaldokumenter på tvers av helsetjenesten siden oppstart i juni 2023. – Dette er nok en milepæl i digitaliseringa av vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Pasientens journaldokumenter gir helsepersonell rask og sikker tilgang til relevante og nødvendige helseopplysninger og er nylig rullet ut i tre av de fire helseregionene. Per 10. februar 2024 er det gjort oppslag over 100.000 ganger.

– Fagfolka i vår felles helsetjeneste trenger relevant, oppdatert og korrekt informasjon om pasienten, slik at de kan gi best mulig behandling og bruke mindre tid til å lete etter og sammenstille informasjon. Dette er digital samhandling i praksis, forteller Kjerkol.

Hva er det som deles?

Det er epikriser, prøvesvar og bildeundersøkelser som deles via kjernejournal.

Dokumentene deles med helsepersonell på andre sykehus, fastleger og legevakter, som har tjenstlig behov.

Oslo legevakt har alene stått for over 20 000 oppslag, og har tidligere omtalt løsningen som et kvantesprang for pasientsikkerheten (helse-sorost-no).

Begrenset mulighet til å «snakke» sammen

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulighet til å «snakke» med andre systemer.

For eksempel hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke hatt tilgang til informasjon fra sykehuset. Det har vært tidkrevende å få tak i nødvendige opplysninger som ofte har vært utvekslet på faks og per telefon.

– Faks fungerer som en evig back-up for å sikre at informasjon kommer frem i helsetjenesten i dag. Med dokumentdeling og andre gode samhandlingsløsninger vil det bane vei for at de digitale løsningene i stor grad erstatter faksen i daglig bruk, sier Kjerkol.

Kan gjøre oppslag hos andre virksomheter

Når du må ta kontakt med legevakten, kan legen der gjøre oppslag i journaldokumenter fra andre virksomheter via kjernejournal.

Det betyr at helsepersonell får raskere tilgang til helseopplysninger som igjen kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for å yte forsvarlig helsehjelp. Som all annen bruk av kjernejournal logges alle oppslag.

En oversikt over hvilke oppslag som er gjort blir tilgjengelig for innbyggere via helsenorge.