Ny Nasjonal transportplan 2022–2033: Samferdselsministeren møter fylker, storbyer og næringsliv i august

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Fredrikstad og Kirkenes: – Alle fylkene og de fire største byene har spilt inn hvilke løsninger de ønsker i ny Nasjonal transportplan. Nå drar jeg ut og møter fylkene og byene for å diskutere prioriteringene deres. Jeg besøker også næringslivet i regionene for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst, sier samferdselsministeren.

Arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) er i full gang. Ny NTP blir lagt fram våren 2021.

– Trygg og effektiv transport skaper verdier og lar oss ta hele landet i bruk. Ny NTP skal gi oss mer transport for pengene og styre planlegging og utbygging i riktig retning, slik at transport også blir en viktig del av klimaløsningene. Regjeringen fortsetter å reformere og effektivisere transportsektoren. Vi tar de viktige grepene som sikrer at ny teknologi gir oss bedre og billigere løsninger og en bedre transporthverdag for folk og næringsliv, sier samferdselsministeren.

Møter med fylker, storbyer og næringsliv

 1. august i Kristiansand:
 • Agder
 • Vestfold og Telemark

 1. august i Stavanger:
 • Rogaland
 • Vestland
 • Bergen
 • Stavanger

 1. august i Ålesund:
 • Møre og Romsdal
 • Trøndelag
 • Trondheim

 1. august i Fredrikstad:
 • Viken
 • Innlandet
 • Oslo

 1. august i Kirkenes:
 • Sametinget
 • Nordland
 • Troms og Finnmark

Program – Kristiansand 12. august og Stavanger 13. august

Kristiansand 12. august

Møte med næringslivet: Flere bedrifter samles til diskusjon hos Kruse-Smith (Kjøita 40) kl. 11.00 – 13.00. Åpent for påmeldt presse.

Møte med Agder og Vestfold og Telemark: Thon Hotel Norge kl. 13.30 – 15.45. Åpent for påmeldt presse i etterkant av møtet.

Stavanger 13. august

Møte med næringslivet: Flere bedrifter samles til diskusjon hos Felleskjøpet (Sandviksveien 21) kl. 08.30 – 10.30.

Møte med Rogaland og Vestland, samt Stavanger og Bergen: Clarion Hotel Stavanger kl. 12.00 – 14.45. Åpent for påmeldt presse i etterkant av møtet.

Program for de andre datoene blir lagt fram senere.

Presseinformasjon og kontaktpersoner for presse

Merk: Av smittevernhensyn er det et begrenset antall journalister som kan delta på de åpne delene av programmet. Kun journalister som registrerer seg og får bekreftet deltagelse kan forvente adgang.

Meld deg på via: sdinfo@sd.dep.no

Kontaktpersoner: Kommunikasjonsrådgivere i Samferdselsdepartementet Tor Midtbø, 90 60 69 19, og Kjell Brataas, 45 29 97 12.

Mer om arbeidet med ny NTP