Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny nettside for bedre styring og ledelse

En ny nettside skal hjelpe statlige virksomheter i arbeidet med å forbedre styring og ledelse i staten. Nettstedet skal bidra til økt læring og erfaringsutveksling på tvers og mellom ulike enheter i staten.

Regjeringen er opptatt av at statsforvaltningen blir bedre til å levere resultater og nå målene den har satt seg. Et eget program skal bidra til bedre styring og ledelse i statlige virksomheter. Programmet står bak nettsiden som retter seg mot ledere og deres støttespillere.

Her finner du nettsidene til Program for bedre styring og ledelse i staten

Nettsiden inneholder informasjon om programmet, faglige innlegg, aktuelle møteplasser og seminarer, samt informasjon om pågående tiltak knyttet til arbeidet med styring og ledelse i staten. Du kan blant annet lese hvilke råd kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har til ledere i staten, og få tips til hvordan den nye lederplakaten kan tas i bruk i departementer og virksomheter.

Målgruppen er ledere og ansatte departementer og statlige virksomheter som jobber med etatstyring, samordning, ledelse og IKT-prosjekter.

Program for bedre styring og ledelse i staten inngår i regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Til toppen