Ny Nordisk Mat lyser ut prosjektmidler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Styringsgruppen for Ny Nordisk Mad lyser ut midler til prosjekter og aktiviteter rettet mot barn og unge, og som tar for seg temaer som bærekraft, matsvinn, økologisk og lokal matkultur.

Prosjektene skal  fremme interessen for bærekraftige matvaner i målgruppen barn og unge mellom 12- 20 år i de nordiske landene.

Alle idéer, samarbeider og prosjekter, som tilfredsstiller mål og kriterier, er velkomne til å søke. Styringsgruppen vil legge særlig vekt på disse områdene:

  • Offentlig mat, som skolemat
  • Bærekraftig utvikling og kommunikasjon om nordisk matkultur og nordisk kost
  • Bærekraftig måltidsturisme med særlig fokus på måltider for barn/unge

Søknadsfrist er 30. september 2022

Se hele utlysningen her NNM-Udlysning-2022.pdf (nordicagriresearch.org)

Ungdom lager mat.
Styringsgruppen for Ny Nordisk Mad lyser ut midler til prosjekter og aktiviteter rettet mot barn og unge, og som tar for seg temaer som bærekraft, matsvinn, økologisk og lokal matkultur. Foto: Colourbox

Om Ny Nordisk Mat

En kjerne i det nordiske samarbeidet er å fremme nordisk matkultur og bærekraftige matvaresystemer. Ny Nordisk Mat tok sitt utgangspunkt i det nordiske kjøkkenmanifest, som ble utformet av 12 nordiske kokker i 2004. Manifestet kan sammenfattes i ti punkter om renhet, sesong, etikk, sunnhet, bærekraft og kvalitet.

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet og består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Sverige, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022.