Ny OECD-rapport gir støtte til regjeringens økonomiske politikk

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny spesialrapport om Norge som blir lagt frem i dag.

OECD understreker behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk i en tid der rammebetingelsene for norsk økonomi er i endring. Omstillingen mot en mindre petroleumsavhengig økonomi i kombinasjon med globalisering og teknologisk utvikling tilsier at norsk økonomi vil gå gjennom store endringer fremover.

– Rapporten gir bred støtte til regjeringens innsats for å øke produktiviteten i norsk økonomi, både i form av vekstfremmende skatteletter, avbyråkratisering og satsing på kunnskap og investeringer i infrastruktur, sier finansminister Siv Jensen (Frp). 

Boligmarkedet og høy gjeld blant husholdningene blir trukket frem som viktige risikofaktorer, mens på lengre sikt vil evnen til å omstille seg være avgjørende for å opprettholde det norske velstandsnivået, ifølge OECD.

 – Det er gledelig at OECDs analyser bekrefter at norsk økonomi er i bedring etter oljeprisfallet. Jeg merker meg også at OECD deler regjeringens syn på behovet for omstilling i norsk økonomi. Omstillingen til mindre oljeavhengighet bør skje over tid og være markedsdrevet. Regjeringens rolle er å legge til rette for at bedriftene tar valg som gagner norsk økonomi på sikt, sier finansministeren.

I rapporten peker OECD på at rommet for videre økning i bruken av oljeinntekter fremover er begrenset, og understreker at det derfor er viktig offentlige midler brukes effektivt. Rapporten ser spesielt på hvordan utvelgelse og gjennomføring av investeringer i transportsektoren kan bli bedre og dermed gi høyere samfunnsnytte.

Nett-tv Finansministeren mottar rapport fra OECD

Se sendingen her

Se sendingen her

Til toppen