Ny rammeplan fører til økt kvalitet i SFO

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forskere peker på at en av fire SFO-er må legge om praksisen sin som følge av den nye rammeplanen for SFO.

Det kommer frem i en ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning. Rammeplanen tilsvarer lærerplanen i grunnskolen, og skal bidra til et mer likeverdig tilbud mellom SFO-tilbudene over hele landet. Mens de fleste ansatte mener den nye rammeplanen viderefører det de drev med fra før, mener en av fire ansatte at rammeplanen synliggjorde at de må jobbe annerledes.

– Vi vil ha en sterkere fellesskole der alle elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Da må vi sørge for at SFO har et godt innhold i hele landet, og at tilbudet blir billigere slik at flere kan gå der. Derfor er jeg glad for at rammeplanen har bidratt til at ansatte og SFOer har vurdert arbeidet sitt, og vil legge om hvordan de jobber. Det vil gi enda flere barn et godt tilbud, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Satser på kompetanse

Tidligere undersøkelser viser at én av fire ansatte i SFO aldri har fått noen form for kompetanseutvikling. Også denne rapporten viser at mange ansatte trekker frem kompetanse som en viktig faktor for å kunne jobbe godt med innholdet.  

– Kompetansen til de ansatte er den viktigste faktoren for god kvalitet på SFO-tilbudet. Vi har dyktige ansatte som ønsker å gi ungene et godt tilbud. Derfor har vi satt av 10 millioner kroner i statsbudsjettet til å utvikle kompetansetilbud for SFO, sier Brenna.

I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å øke både kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen.

Allerede til høsten vil regjeringen gjøre SFO mer tilgjengelig for alle, ved å gi alle barn på 1. trinn gratis SFO i 12 timer hver uke.