Ny rapport med forslag til tiltak for bedre mobildekning på tog

– Tilgang til gode mobiltjenester på tog gjør at reisende kan utnytte tiden sin bedre på reise. For jobbpendlere betyr det at arbeidsdagen kan begynne mens de reiser. For å gjøre togtransport enda mer attraktivt i fremtiden, vil regjeringen legge til rette for bedre tilgang til mobiltjenester langs jernbanenettet. Et viktig skritt er å få kartlagt nøyaktig hvor dekningen er mangelfull, og hva som må gjøres for å bedre den.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han har mottatt en ny rapport om mobildekningen for togreisende i Norge. Det er konsulentselskapet Nexia som har laget rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Hull i dekningen mellom de største byene
I rapporten kommer det fram at det særlig er på de lange strekkene mellom de største byene at det er betydelige hull i dekningen. Dette skyldes blant annet dårlig dekning i tunneler, mangelfull dekning langs jernbanetraseene som ligger i dagen, og at togkarosseriene i stor grad demper mobil­signalene. 

Nexia har også beregnet hva det vil koste å øke dekningen, og gir anbefalinger om hvordan den kan bedres på sikt. Blant tiltakene er montering av Wi-Fi-rutere eller forsterkere for mobilsignaler i togene, utbygging av økt mobildekning langs jernbanetraseene, tilrettelegging for gjenbruk av Jernbaneverkets GSM-R infrastruktur og vurdering av satellittbasert aksessmetode der utbygging av mobildekning ikke er realistisk.

Vil inngå i grunnlaget for ny ekomplan
- Vi vil nå gå gjennom rapporten og anbefalingene i den. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplan) som blir lagt fram for Stortinget på nyåret, sier Solvik-Olsen.

Arbeidet med bedre mobildekning på tog er allerede i gang. Etter innledende møter i Samferdselsdepartementet i 2014, annonserte NSB, Jernbaneverket og Telenor i mars 2015 en felles innsats for å utvide 4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger.

 Rapporten finner du her.

Til toppen