Ny rapport vurderer mulighetene for vaksineproduksjon i Norden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Studien peker på potensial for nordisk samarbeid på flere områder, inkludert kliniske studier, teknologiutvikling for mRNA-vaksiner og deltakelse i EU-initiativer.

- Den norske helsenæringen er en kunnskapsintensiv næring i vekst, og vi har gode miljøer innenfor utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Rapporten kartlegger Nordens infrastruktur og fasiliteter når det gjelder vaksineproduksjon. Den gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å se på norsk og nordisk potensial på området, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

I vinter fikk den svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova i oppdrag å lage en felles nordisk studie som kartlegger offentlige og private virksomheters ressurser knyttet til utvikling og produksjon av vaksiner i de nordiske landene. Innovasjon Norge deltok fra norsk side, i samarbeid med norske miljøer.

Studien er nå publisert. Rapporten peker på at det kan være fordeler for regionen å koordinere ressurser rundt kompetanse, ressurser og infrastruktur. Områder som finansiering, leverandørkjeder, kompetanseutvikling og kliniske studier fremheves som interessante å se på videre.

Flere av de nordiske landene er involvert i EUs ulike beredskapsinitiativer. Et mer koordinert nordisk bidrag til dette arbeidet er også et mulig samarbeidsområde. 

- Deltakelse i europeisk samarbeid er avgjørende for å ivareta Norges tilgang til kritiske legemidler og vaksiner i en fremtidig krise. Den europeiske satsingen innen helsenæringen kan bidra til en konkurransedyktig europeisk helsenæring, noe som også kan innebære muligheter for norske aktører. Satsingen er en forutsetning for å realisere et styrket europeisk helseberedskapssamarbeid, og nordisk samarbeid kan være et viktig bidrag inn i dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Departementene vurderer nå innholdet i rapporten, og vil komme tilbake til eventuelle tiltak senere.