Ny redningshelikopterbase i Tromsø styrker beredskapen i nord

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet onsdag offisielt den nye redningshelikopterbasen i Tromsø. – Den nye basen styrker beredskapen i Nord-Norge betydelig, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler i en hangar ved siden av et redningshelikopter.
Statsminister Jonas Gahr Støre taler på åpningen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Innbyggerne i nord har over lengre tid hatt lavere kapasitet på redningshelikoptre enn innbyggerne i resten av landet. Derfor etableres det en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på innleie av sivile helikoptre. En sivil løsning var det eneste realistiske alternativet for å få til dette allerede fra i år.

- Regjeringen vil sørge for trygghet og beredskap i hele landet. Det er mye aktivitet både på sjø og land i nord, og mange innbyggere har lang vei til nærmeste sykehus. Den nye basen i Tromsø styrker beredskapen for innbyggere og fartøy til havs, sier statsministeren.

Redningshelikopterbasen ble satt i drift 1. juli, og har allerede vært brukt i mange oppdrag. Det er inngått kontrakt med en varighet på seks år med opsjoner for forlengelse på inntil fire år.

Statsministeren blir orientert av ansatte ved helikopterbasen i Tromsø.
Statsminister Jonas Gahr Støre får en orientering om den nye helikopterbasen i Tromsø 24. august 2022. Foto: Ingrid Brandal Myklebust/Statsministerens kontor

God kvalitet og høy tilgjengelighet

Tjenesten på Tromsøbasen skal ha god kvalitet, høy tilgjengelighet, døgnkontinuerlig tilstedevakt og samme korte reaksjonstid som resten av redningshelikoptertjenesten.

– Vi skal ha like god redningstjeneste over hele landet. Det er derfor bra at beredskapen nå styrkes i nord, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Nytt redningshelikopter basert på den nye redningshelikopterbasen i Tromsø vil benytte landingsplassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.