Ny rekord i antall barn i SFO

Deltagelsen på SFO fortsetter å øke. Etter at regjeringen i høst innførte 12 timer gratis skolefritidsordning i uken også for alle 2.klassinger, har antall barn på SFO økt med 13 prosentpoeng. Mer enn ni av ti andreklassinger går nå på SFO.

Regjeringen og SV har de to siste budsjettene innført gratis halvdagsplass for både 1. og 2. klasse. Til høsten blir også 3. klasse gjort gratis på samme måte. Satsingen sparer familier for om lag 20 000 kroner i året per barn, og er en oppfølging av regjeringens satsing på SFO i Hurdalsplattformen.

Nye tall Utdanningsdirektoratet har publisert for skoleåret 2023-24, viser ny rekord i SFO-deltakelsen. Økningen har vært størst blant andreklassingene.

– Vi har prioritert gratis SFO-tilbud for å utjevne sosiale forskjeller og bygge en sterkere fellesskole for alle. Dette har ført til at mange flere barn nå går på SFO.  For mange foreldre er pris avgjørende for om de kan sende barna i SFO eller ikke. Billigere SFO hjelper barnefamilier i en tid som er økonomisk krevende, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Høsten 2022 innførte regjeringen 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. Det førte til at andelen førsteklassinger som gikk i SFO økte fra 83 prosent til 92 prosent. Nå er andelen førsteklassinger i SFO på 94 prosent. Fra høsten 2023 har også alle andreklassingene kunne delta, uavhengig av foreldrenes lommebok. Det har også ført til en rekordøkning i deltagelsen, fra 79 prosent til 92 prosent.

Utvider tilbudet om gratis SFO til også tredjeklassinger

Til høsten utvides tilbudet om 12 timer gratis SFO i uken til å også gjelde tredjeklassinger.

– Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen. I SFO kan barna lære og utvikle seg gjennom lek, vennskap og fritidsaktiviteter. Prislappen på SFO skal ikke hindre barn fra å delta. Jeg er veldig glad for at regjeringen sammen med SV har blitt enige om sørge for at alle kommuner skal ha et tilbud om 12 timer gratis SFO i uka for elever på 1., 2. og 3. trinn fra høsten 2024, sier Nordtun.

I 3. og 4. klasse er SFO-deltakelsen nå på henholdsvis 63 og 37 prosent. Totalt 71 prosent av elevene på 1.-4. trinn går nå på SFO, en økning på 12 prosentpoeng fra skoleåret 2020-2021.

Størst økning i Agder

Det har vært en økning i SFO-deltakelsen blant 2. klassingene i alle fylker, bortsett fra i Oslo. Her er deltagelsen på 98 prosent, det samme som i fjor.  Økningen er størst i Agder fylke med 23 prosentpoeng, mens Rogaland har hatt nest størst økning i deltakelse med 20 prosentpoeng siden i fjor.

Andel barn på 2.trinn på SFO, fylke

Fakta:

  • I 2023 bruker regjeringen 1,4 milliarder kroner på gratis SFO-tilbud for førsteklassinger, og 700 millioner på å utvide ordningen for andreklassinger.
  • Etter budsjettforliket med SV vil ordningen fra høsten 2024 utvides til også å gjelde alle tredjeklassinger. Tiltaket vil koste 880 millioner kroner i 2024.
  • Prisen er viktig for om barn går i SFO. I en evaluering av skolefritidsordningen fra 2018, svarer en tredjedel at pris er årsak til at de ikke bruker SFO.
  • 12 timer gratis SFO tilsvarer en deltidsplass. Dette skoleåret vil en familie kunne spare rundt 20 000 kroner i året per elev på 1. eller 2. trinn.
  • Prisen på en SFO-plass bestemmes lokalt. En deltidsplass koster i gjennomsnitt 1667 kroner i måneden, mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2807 kroner i måneden.
  • Totalt går nå 172 000 barn på SFO over hele landet. Det er en økning på om lag 12 prosentpoeng fra 153 000 barn høsten 2021.
  • Les mer om tallene fra Utdanningsdirektoratet på Udir.no