Regjeringen vil endre loven om funksjonelt skille i nettselskaper

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen ønsker å endre energiloven slik at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde for energiselskaper med flere enn 100 000 nettkunder.

Det kunngjorde olje- og energiminister Terje Aaasland fra talerstolen under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø onsdag 1. juni.

- Kravet om funksjonelt skille er kostnadsdrivende og til hinder for at energikonsern kan organisere seg som de selv ønsker. Derfor jobber vi nå med å endre energiloven slik at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde energiselskaper med flere enn 100 000 nettkunder, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskaper skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet.

- Den nedre grensen for funksjonelt skille er i dag 10 000 nettkunder, men jeg mener det er riktig å heve denne grensen. Kravet i Norge bør ikke være strengere enn i EU på dette området. I tillegg bidrar vi med denne endringen til at energikonsernene kan utnytte kompetansen i selskapet på en enda mer effektiv måte, sier Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet jobber nå med et forslag til lovendring. Dette skal sendes på høring etter sommeren.