Strømnettutvalget la frem sin utredning om utviklingen av strømnett i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland tok tirsdag 14. juni imot Strømnettutvalgets utredning om utvikling av strømnett i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland (t.h) mottar utredningen NOU 2022:6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» fra utvalgsleder Nils Kristian Nakstad
Olje- og energiminister Terje Aasland (t.h) mottar utredningen NOU 2022:6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» fra utvalgsleder Nils Kristian Nakstad på en pressekonferanse i Oslo 14. juni 2022. Foto: Arvid Samland / OED

Utredningen ble overlevert statsråden av utvalgsleder Nils Kristian Nakstad under en pressekonferanse i Oslo.

— Jeg har sett fram til å motta Strømnettutvalgets utredning. Vi trenger et sterkt og robust strømnett i Norge, slik at vi kan vi få fraktet den fornybare kraften vår fram til alle de som trenger den. Da er det viktig at vi legger til rette for så effektiv utbygging av strømnettet som vi kan, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Les mer: Høring av NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Strømnettutvalget ble opprettet i juni 2021, og utvalget har særlig vurdere tre overordnede temaer:

  • Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
  • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
  • Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

— Utbygging av nett er ikke ukomplisert. En utfordring er usikkerheten om fremtidig kraftforbruk, samtidig som at bygging av kraftnett er kostbart og har konsekvenser for både natur og miljø. Jeg er glad for at Strømnettutvalget har gjort en grundig vurdering av alle disse temaene, sier Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet vil nå sende Strømnettutvalgets utredning på en bred offentlig høring, for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging.

Les mer: