Ny sjef for avdelingen for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Brigader Odd-Harald Hagen ble i statsråd fredag 25.november utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret til stillingen som sjef for avdelingen for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Odd-Harald Hagen har siden 2013 vært nestleder ved avdeling for økonomi, styring og investeringer i Forsvarsdepartementet. Fra 2012-2013 var han sjef for seksjonen som har ansvaret for drift og avhending. Hagen har ledererfaring opp til og med kompaninivå i Hæren og vært sjef personellavdelingen i Ingeniørvåpenet. I perioden 2000-2007 tjenestegjorde Hagen i Hærstaben, var leder for plan- og operasjonsstaben i Hærens styrker og kontorsjef i Forsvarsbygg. I 2007 tiltrådte han stilling ved NATO Supreme Allied Command Transformation (SACT). Etter at han returnerte fra SACT i 2011, tiltrådte han stilling i Forsvarsstaben før han i 2012 startet sin tjeneste i Forsvarsdepartementet.

Hagen har utenlandsk stabsskole fra Sverige og høyere offisersutdanning fra sjefskurset ved Forsvarets Høgskole. I perioden 2015 til 2016 gjennomførte han høyere offisersutdanning ved Royal College of Defence Studies i London, hvor han fullførte Master of Science og oppnådde svært gode resultater. Av sivil utdanning har han i tillegg hovedfag i økonomi og administrasjon (MScBA).