Ny tilskuddsordning i kampen mot menneskehandel

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet skal fordele inntil 10 millioner kroner i 2015 til prosjekter/tiltak som kan bidra til å motvirke menneskehandel i Norge.

Frivillige organisasjoner kan søke om midler til blant annet målrettede informasjonstiltak/kampanjer for å øke kunnskapen om menneskehandel, slik at flere ofre kan identifiseres. Andre aktuelle prosjekter kan være bo- eller oppfølgingstilbud for ofre for menneskehandel, eller opprettelse/utvidelse av telefontilbud for ofre. Prosjekter som retter seg mot forebygging av menneskehandel eller bistand til ofre for menneskehandel er et annet arbeid det kan søkes om midler til.

Søknadsfristen er 17. august.

Retningslinjene til tilskuddsordningen (pdf)