Ny utredning om sivilforsvarets fremtid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samfunnet er i konstant endring og dette har medført nye og endrede oppgaver for Sivilforsvaret de siste årene. Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomført en Sivilforsvarsstudie. Torsdag mottok Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen utredningen om Sivilforsvarets fremtid.

- Utredningen viser at Sivilforsvaret er en aktuell og etterspurt ressurs som både kommuner og nødetatene benytter seg av, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Rapporten fra DSB skal blant annet gi nødvendig grunnlag for den politiske diskusjonen om hvilket sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden.

– Sivilforsvaret gjør en uvurderlig innsats som får alt for lite oppmerksomhet, sier Anundsen

Les Konseptutredning Sivilforsvaret på dsb.no