Enighet om ny fredsavtale i Colombia

Den colombianske regjeringen og geriljabevegelsen Farc-EP kunngjorde fra Havanna i kveld at de er enige om en ny fredsavtale.

- Jeg er glad for at partene har kommet frem til en ny fredsavtale basert på innspillene som har kommet i den nasjonale dialogen. Avtalen representerer en ny mulighet for Colombia til å avslutte flere tiår med konflikt. Det er viktig at det internasjonale samfunn støtter opp om gjennomføringen, sier utenriksminister Børge Brende.

Den opprinnelige fredsavtalen ble nedstemt i en folkeavstemning 2. oktober. Etter dette gjennomførte president Santos en omfattende nasjonal dialog for å sikre freden i Colombia og skape bredest mulig oppslutning om en ny avtale. I den nye fredsavtalen har partene tatt hensyn til en rekke endringsforslag og sentrale punkter som fremkom i den nasjonale dialogen.

Fredsforhandlingene startet formelt opp i Oslo i oktober 2012 og har siden foregått i Havanna. Sammen med Cuba har Norge tilrettelagt for forhandlingene. Den væpnede konflikten i Colombia har vart i over femti år og har kostet hundretusener av colombianere livet. Over seks millioner mennesker er drevet på flukt i eget land.

Til toppen