Nye apper mot psykiske plager

Digitale selvhjelpsverktøy kan bidra til å forebygge og mestre psykiske plager, men det kan være vanskelig å vite hvilke som er gode og ivaretar personvern og datasikkerhet. Helsedirektoratet tilbyr nå fire nye trygge psykisk helseapper gratis.

Over tid har det vært en økning blant barn og unge som sier de har psykiske helseplager.

– Vårt mål er at barn og unges selvrapporterte helseplager skal reduseres med 25 prosent. Hvis flere kan lære om og trene på å mestre vanskelige tanker og følelser, kan vi trolig forebygge at plager utvikler seg til noe mer alvorlig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen satser på gode digitale løsninger. Gode helseapper kan forebygge at plager forverrer seg. De skal ikke erstatte et godt tilbud i helsetjenesten.

Kvalitetssikret

– Vi vet at ungdom ofte får informasjon om psykisk helse på sosiale medier. Dette er ofte laget av personer uten helsefaglig bakgrunn. Da kan informasjonen være villedende og noen ganger direkte skadelig, sier Kjerkol.

Appene Helsedirektoratet tilbyr er kvalitetssikrede pedagogiske verktøy som er basert på anerkjente prinsipper. De ligger på ung.no og på Verktøykatalogen på helsenorge.no

– Vi opplever alle motgang, tap og utfordringer i ungdomsåra og som voksne. For noen blir plagene mer alvorlige. Disse appene pakker inn kunnskap og nyttige triks på en engasjerende måte. Mange som har prøvd disse opplever at plagene blir mindre og at de føler seg bedre rustet til å tåle motgang, påpeker Kjerkol.

Dette er appene

For å bli publisert på ung.no eller helsenorge må appene gjennom en streng vurdering av sikkerhets- og personvernhensyn, kvalitet, innhold og brukervennlighet. Hensikten er at brukerne og helsepersonell skal være trygge på at katalogen kun inneholder apper som er trygge og egnet for formålet.

  • Tankevirus (fra 16 år) er en app basert på kognitiv psykologi med daglige videoer og tips som bidrar til mestring og normalisering. Komplekse faguttrykk om psykologi erstattes av analogier med den fysiske helsen som psykologisk immunforsvar, tankevirus og psykologiske vitaminer. Appen ble testet i 2022 og hadde over 100 000 nedlastninger i pilotperioden. 7 av 10 brukere rapporterte bedring.
  • UngSpotlight (fra 13 år) er et digitalt treningsprogram med mestringsteknikker for unge som opplever frykt eller ubehag når de snakker foran fremmende, forsamlinger eller klassen. Programmet ble testet i 2022 og hadde nærmere 10 000 nedlastninger i pilotperioden. Programmet er testet gjennom en randomisert, kontrollert studie (RCT) og har bevist effekt på presentasjonsangst.
  • Grubl (fra 16 år) er en app basert på metakognitiv psykologi med daglige videoer og eksperimenter som bidrar til å trene brukerens oppmerksomhet og redusere "grubling". Appen er ny.
  • Selvhjelperen (fra 16 år) er en digitalt kursbank med persontilpassede kurs og mestringsverktøy som bidrar til bedre psykisk helse. Kursene dekker temaer som søvn, stress, angst, depresjon, vaner, emosjonell intelligens, målsetting, prestasjonsangst, alkohol og rusmisbruk, sorg, indre motivasjon og ensomhet. Verktøyet er nytt.