Nye E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker åpnet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 7. juli ble den nye strekningen mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune åpnet. –  Med økte ulykkestall i trafikken ser vi viktigheten med gode og trygge veier. Derfor er det gledelig å endelig få åpne den nye veien mellom Eggemoen og Olum, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Prosjektet omfattet bygging av ny E16 forbi Jevnaker, og strekker seg fra Eggemoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune. E16 er viktig både som regional og nasjonal hovedvei, og strekker seg fra Bergen til Kongsvinger og videre til Gävle i Sverige.

- Det var viktig å få en ny og tryggere vei gjennom Jevnaker og Ringerike. Strekningen opplevde over 60 ulykker mellom 2005 og 2015, så en ny og tryggere vei vil komme trafikantene og de lokale innbyggerne til gode. Også framkommeligheten vil bli mye bedre, til glede for både folk og næringsliv som bruker veien, sier samferdselsministeren.

jevnaker7722.jpg

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet den nye veien i Jevnaker. (Foto: Kristoffer Moene Rød/SD)

 

Ivaretatt natur

Da Statens vegvesen fikk vedtatt planene for prosjektet i 2016 hadde statsforvalterne i tidligere Oppland og Buskerud sagt ja til at man skulle bygge ned 164 mål med fulldyrka mark.

Etter at prosjektet fikk anleggsstart, har man sett muligheten for å dyrke opp og forbedre 60 mål med matjord. Dette ble gjort i samarbeid med fem gårdbrukere i Jevnaker og i Ringerike.