Nye forventninger til ledere i staten

I dag lanserer Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet et nytt grunnlag for god ledelse i staten, og en revidert arbeidsgiverstrategi for 2024-2027. – Det er på tide å bringe ledelse i staten inn i en ny tid, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

– Vi må tilpasse oss tiden vi lever i. Som samfunn står vi overfor betydelige endringer og vi skal løse store utfordringer i årene som kommer. Gode ledere vil være helt avgjørende for at vi skal klare å møte disse utfordringene på en god og bærekraftig måte, sier Tung.

Fem forventninger til god ledelse

Det er utarbeidet fem forventninger for god ledelse i staten. Disse forventningene er et resultat av en bred innspillsprosess med en rekke ledere, HR-medarbeidere og ledelsesfaglige miljøer, Arbeidsgiverrådet i staten og hovedsammenslutningene i staten.

De fem forforventningene er:

  1. Kjenn rammene: Ledere i staten må ha god kjennskap til de juridiske, etiske og organisatoriske rammene de leder innenfor, slik som forvaltningsverdiene og partssamarbeid. Dette er rammer som gir ledere trygghet i en urolig tid til å ta beslutninger som gagner både medarbeidere og samfunnet.
  2. Styrk medarbeiderne: Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Ledere skal støtte og vise tillit, bidra til et mangfoldig og inkluderende arbeidsfellesskap og fremme kompetanseutvikling.
  3. Se helheten: For å løse samfunnsoppdraget må vi tenke utover egen sektor og samarbeide på tvers, i tillegg til å sette brukerne og innbyggerne i sentrum.
  4. Vær innovativ: Innovasjon er en viktig nøkkel for å løse utfordringene vi står overfor. Ledere skal oppmuntre til nytenkning, til å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmåter.
  5. Utvikle deg selv som leder: Å utøve god ledelse er en kontinuerlig prosess som krever nysgjerrighet, refleksjon og påfyll av kunnskap om ledelse.

Forrige lederplakat ble lansert for ti år siden, i 2014.

Revidert arbeidsgiverstrategi

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet lanserer parallelt en revidert arbeidsgiverstrategi for 2024-2027.  Arbeidsgiverstrategien skal bidra til at staten klarer å beholde, utvikle og rekruttere kompetente medarbeidere fremover.

Viktige tema i arbeidsgiverstrategien er arbeidsgiverrollen, endrings- og omstillingsprosesser og kompetanseutvikling. Les strategien her.