Historisk arkiv

Nye medlemmer i Etikkrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har oppnevnt to nye medlemmer til Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) fra 1. januar 2011 – Bente Rathe og Dag Olav Hessen.

Finansdepartementet har oppnevnt to nye medlemmer til Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) fra 1. januar 2011 – Bente Rathe og Dag Olav Hessen. De skal erstatte to medlemmer som etter endte seks års oppnevningstid går ut av rådet.

Etikkrådet for SPU ble opprettet 19. november 2004. Per i dag sitter følgende personer i Etikkrådet: førsteamanuensis dr. juris Gro Nystuen, professor Andreas Føllesdal, professor Ola Mestad, miljøsjef Anne-Lill Gade og daglig leder Ylva Lindberg. Lindberg kom inn i Etikkrådet som erstatning for administrerende direktør Bjørn Østbø høsten 2009. De øvrige medlemmene har sittet i rådet siden oppstart. Ved årsskiftet går oppnevningstiden for Føllesdal og Gade ut. De vil bli erstattet av selvstendig næringsdrivende Bente Rathe og professor Dag Olav Hessen. Finansdepartementet legger vekt på at Etikkrådet samlet sett skal ha en kompetanse som dekker hovedområdene i retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

Bente Rathe er utdannet siviløkonom og har en mastergrad i Business Administration fra University of Denver. Hun er blant annet medlem av styret i Norsk Hydro, Svenske Handelsbanken, Powel, Choice Hotel Scandinavia og Innovasjon Norge.  Rathe har bred erfaring fra finansbransjen, blant annet som visekonsernsjef i Gjensidige NOR. Hun har hatt flere styreverv, herunder styreleder i Petoro og styremedlem i Veritas og Statoil. Hun er medlem av finanskriseutvalget. Rathe var medlem av Graverutvalget som foreslo etiske retningslinjer for SPU.

Dag Olav Hessen ble dr.philos i biologi i 1988 og utnevnt til professor i biologi ved Universitetet i Oslo i 1993. Hessen har skrevet en lang rekke fagartikler og utgitt flere bøker. Han har hatt en rekke styreverv blant annet i Norges Forskningsråd, Universitetet i Oslo, Sofiestiftelsen og Den Nasjonale Etiske Komité for Naturvitenskap og Teknologi (NENT). Hessen er medlem av Norges Vitenskapsakademi, og han har mottatt en rekke priser for sin forskning og formidling, som Norges Forskningsråds formidlingspris, Riksmålsprisen, Biomangfoldprisen og Akademikerprisen.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland på www.etikkradet.no

Til toppen