Nye medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klagenemda for offentlige anskaffelser får fem nye medlemmer. I tillegg er sorenskriver Elisabeth Wiik oppnevnt som ny leder av nemda.

Kongen i statsråd har 16. juni 2023 utnevnt nye medlemmer i Klagenemda for offentlige anskaffelser. Utnevnelsen gjelder for fireårsperioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

KOFA består av ti medlemmer. Fem av dagens medlemmer ble gjenoppnevnt for å sikre kontinuitet. I perioden 2023-2027 vil KOFA-sammensetning bli som følger:

Elisabeth Wiik oppnevnes som ny leder av KOFA. Wiik er sorenskriver i Møre og Romsdal tingrett og har vært medlem i KOFA i den inneværende perioden.

Andre dommere som oppnevnes er Sverre Nyhus, tidligere førstelagmann i Eidsivating lagmannsrett, og leder av klagenemnda i den inneværende perioden, og Bjørn Berg, lagdommer ved Frostating lagmannsrett.

Fra akademia oppnevnes Tarjei Bekkedal, professor i rettsvitenskap ved Senter for europarett ved UiO. Han har i flere år forsket og undervist i generell EU/EØS-rett.

I tillegg oppnevnes seks advokater med god kompetanse innen offentlige anskaffelser, tvisteløsning og prosedyre og et sterkt engasjement for fagfeltet som viser seg gjennom deres forfatterskap, foredragsvirksomhet og akademisk bakgrunn.

De som er oppnevnes på nytt er:

Alf Amund Gulsvik, CMS Kluge Advokatfirma AS, Oslo
Kjersti Holum Karlstrøm, SANDS Advokatfirma DA, Tromsø.

Som nye medlemmer oppnevnes:

Hallgrim Fagervold, advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA, Molde
Christina Paludan Melson, Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo
Wenche Sædal, Advokatfirmaet Thommessen AS, Bergen
Hanne S. Torkelsen, Lin Advokater, Oslo.

Alle KOFA-medlemmer er høyt kvalifiserte jurister med bakgrunn som dommere, advokater og fra akademia og med god kompetanse innen regelverket om offentlige anskaffelser og tvisteløsning. Den foreslåtte sammensetningen av KOFA sikrer at bred og relevant erfaring er representert, er i samsvar med kriteriene for representasjon av begge kjønn og har en tilfredsstillende geografisk fordeling