Nye prosjekter skal bidra til å redusere klimagassutslipp og matsvinn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har innvilget over fem millioner kroner er til ni nye utrednings- og forprosjekter. Prosjektene skal bidra til å redusere klimagassutslipp og matsvinn i norsk jordbruk og matindustri.

– Klimagassutslippene fra landbruket skal reduseres, samtidig som vi ønsker å øke selvforsyningsgraden. Ny kunnskap vil danne grunnlaget for klimatilpasset og bærekraftig produksjon av nok, trygg og sunn mat basert på norske ressurser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. 

Finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden 

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri finansieres gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA). 

FFL-midlene skal finansiere forskning knyttet til produksjon av nærings- og nytelsesmidler, og fôrkorn til husdyr. I tillegg finansieres FFL-midlene forskningsinstituttet Nofima sine strategiske forskningsprogrammer. JA-midlene avsettes årlig under jordbruksavtalen og midlene dekker behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. 

Følgende utredninger og forprosjekter ble tildelt midler 

Prosjekt 

Søker 

Innvilget beløp (NOK) 

Redusert klimautslipp gjennom endret jordarbeiding 

Høgskolen i Innlandet 

596 580 

Agronomi som forbedrer jordhelsa på kornareal 

NIBIO 

577 500 

MetanBeite- Reduksjon av metanutslipp fra drøvtyggere på beite vs. innefôring 

NMBU 

600 000 

Helse og dyrevelferd ved utegang for gris og fjørfe, risiko for smittsomme sjukdommer og mulige tiltak 

NORSØK 

600 000  

Bascillius cereus i produksjonskjeden for iskrem; betydningen for mattrygghet 

NMBU 

600 000 

Mattrygghet som konkurransefortrinn for norskprodusert frukt og grønt 

NIBIO 

595 600  

Frøoverførte soppsjukdommer i åkerbønne, påvisning og bekjempelse 

NIBIO 

600 000  

Fra potetsamling til norsk delikatessepotet 

NIBIO 

600 000  

Hva kan norsk jordbruk lære av Sveits og Østerrike? 

NIBIO 

498 950  

Totalt innvilget 

 

5 268 630