Nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

– Jeg er glad for å kunne meddele at de etterspurte retningslinjene nå er ferdigstilt. De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag har Vegdirektoratet publisert de nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med representanter fra Norges parkeringsorganisasjon NorPark, Oslo kommune, Norsk Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

For mange forflytningshemmede er parkeringstillatelse svært viktig for å kunne opprettholde mobiliteten, blant annet knyttet til jobb og skole. Mange av vurderingene som kommunene skal gjøre ved behandling av søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, er utpreget skjønnsmessige. Derfor har både kommuner og brukere etterspurt bedre veiledning. Retningslinjene er ment å gi veiledende rammer for denne skjønnsutøvelsen.

De nye retningslinjene inneholder mer utfyllende veiledning til forskriftens bestemmelser, og er blant annet oppdatert med informasjon om HC-registeret og kravene til behandling av personopplysninger. Vedlagt retningslinjene følger også oppdatert forslag til søknadsskjema med veiledning for både persontillatelse og institusjonstillatelse, forslag til skjema for legeerklæring med veiledning, samt informasjonsskriv til søkere som innvilges parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

De nye retningslinjene kan leses her

Nye retningslinjer vil gi bedre veiledning til gjeldende forskrift. Samferdselsdepartementet har også sett behov for en større gjennomgang av regelverket, og Statens vegvesen har derfor fått i oppdrag å gjøre en totalgjennomgang av forskriften.

Pressemelding om oppdraget finnes her