Nye styremedlemmer til Den Norske Opera & Ballett AS

I generalforsamlingen 14. juni ble det valgt to nye medlemmer til styret for Den Norske Opera & Ballett.

Gro Bergrabb er valgt som nytt styremedlem til erstatning for Monica Salthella, som har fratrådt etter eget ønske.
Håkon Berge er valgt som nytt, ekstra styremedlem.

Styret består etter dette av åtte aksjonærvalgte medlemmer, inklusive to medlemmer valgt av de ansatte. De nye medlemmene er valgt for to år fram til 2019, da funksjonstiden for det sittende styret går ut.

- På grunn av de utfordringene Operaen står overfor har jeg sett det som nødvendig å gi Operaens styre en større nasjonal kunst- og kulturfaglig tyngde. Samlet sett besitter styret nå en bred og relevant kompetanse for å håndtere de viktige strategiske utfordringene framover, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Presentasjon av de nye styremedlemmene:

Gro Bergrabb er utdannet organist og kordirigent ved Norges musikkhøgskole i Oslo og Hochschule der Künste i Berlin. I tillegg til en utøvende musikerkarriere har hun hatt verv i ulike styrer og utvalg blant annet innenfor Den norske kirke og Norsk kulturråd. Hun har vært domkantor i Bodø siden 2007 og er kunstnerisk ansvarlig for Bodø internasjonale orgelfestival. 

Håkon Berge er komponist, dirigent og musiker utdannet ved Rogaland musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Han har hatt oppdrag for en rekke teatre og orkestrene i Norge, og har hatt en mange verv i styrer og utvalg innen norsk kulturliv. Han var direktør for Kristiansand Symfoniorkester 2009–2013.

De statlig oppnevnte styremedlemmene utgjør etter dette:

Styreleder:          Anne Carine Tanum

Nestleder:           Jan Petersen

Medlem:              Päivi Kärkkäinen

Medlem:              Harald Espedal

Medlem:              Gro Bergrabb

Medlem:              Håkon Berge

Til toppen