Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Presseinvitasjon: 4 nordiske transportministre møtes i Fredrikstad 7. og 8. november

  04.11.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møter sine kolleger fra Finland, Island og Sverige til samtaler for å styrke transportsamarbeidet i Norden. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, grensekryssende forbindelser og krav til bærekraft og mer

 • Høring – forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk

  03.11.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024-2027 på høring.

 • Stavanger Aftenblad får Kultur- og likestillingsdepartementets menneskerettspris

  03.11.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - «Politimakt mot barn» er et viktig journalistisk prosjekt som viser at undersøkende journalistikk kan være avgjørende for å avdekke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • FAOs årlige rapport om mat og landbruk

  03.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO har lagt frem sin årlige statusrapport for mat og landbruk (SOFA) for 2022. Årets rapport har undertittelen «Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems». Rapporten har ulike tema hvert år, og skal formidle balanserte

 • Ny rapport om innvandrarane sitt bu- og flyttemønster

  03.11.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Innvandrarar i Noreg bur meir sentralt enn befolkninga elles, men desse forskjellane er blitt mindre dei siste tiåra, viser ein ny rapport frå NIBR - OsloMet.

 • Nett-tv

  Nytt norsk klimamål på minst 55 prosent

  03.11.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge melder inn et forsterket klimamål til FN før klimatoppmøtet i Egypt. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030.

 • Staten har solgt seg ned i Aker Solutions ASA

  03.11.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Staten har solgt 30,1 millioner aksjer i Aker Solutions ASA for om lag 1,2 milliarder kroner. Staten eier etter dette 30 092 943 aksjer, tilsvarende en eierandel på 6,1 prosent.

 • Lærernormen er evaluert: 2 500 flere lærerårsverk i skolen

  03.11.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Etter at lærernormen ble innført høsten 2018 har det blitt over 2 500 flere lærerårsverk i offentlige barne- og ungdomsskoler. De fleste skolene oppfyller lærernormen, og det har blitt færre elever per lærer i ordinær undervisning, spesielt på 1.-4.

 • Norden fronter naturbaserte løsninger på globale kriser

  02.11.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  De nordiske miljø- og klimaministrene vedtok i dag en erklæring om naturbaserte løsninger. Slike løsninger er betydningsfulle for å løse både klima- og naturkrisen og ministrene vil derfor jobbe for at naturbaserte løsninger får en sentral plass i

 • Styrkar rettane til utsende arbeidstakarar i Noreg

  02.11.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vedteke endringar i utsendingsforskrifta, som styrkjer rettane til utsende arbeidstakarar som er på tenesteoppdrag i Noreg i meir enn 12 månader. No vil desse arbeidstakarane bli omfatta av dei aller fleste

 • Åpnet nytt a-krimsenter i Alta

  02.11.2022 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil styrke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Nå har arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen åpnet det nye a-krimsenteret i Alta, der Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, Tolletaten og politiet samarbeider.

 • Forsvarsministeren orienterte i Nordisk råd

  02.11.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Russland fører en brutal krig i Ukraina, og sikkerhetssituasjonen i Norden er varig endret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Norge har hatt formannskapet for det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO i 2022,  2. november holdt han

 • Tilskudd til Renndal tømmerkai

  02.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet tildeler Renndal tømmerkai i Heim kommune 17,5 millioner kroner til bygging av et nytt kaianlegg. Kaien skal årlig skipe ut rundt 60 000 m3 tømmer, og har stor betydning for næringsliv og lokalsamfunn.

 • Norge fortsetter avgjørende transport av ukrainske pasienter

  02.11.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge har fraktet rundt en firedel av alle pasientene fra Ukraina som er evakuert til behandling i andre europeiske land. Norge og EU har nå forlenget avtalen om evakuering av pasienter fra Ukraina.

 • Høring – gulv for gjennomsnittlig risikovekting i IRB-bankene

  02.11.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å videreføre og eventuelt heve de midlertidige gulvene for IRB-bankenes gjennomsnittlige risikovekting av boliglån og næringseiendomslån. Høringsfristen er 29. november 2022.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om klimatoppmøtet

  02.11.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet, Utanriksdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterer til pressekonferanse i forkant av klimatoppmøtet COP27 torsdag 3. november kl. 08.45.

 • Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen legger frem stortingsmelding om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming

  02.11.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Når: Fredag 4. november 12.30 – 13.30 Hvor: Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien 45 Oppmøte: Pressen bes møte i god tid siden alt utstyr må scannes. Oppmøte senest 12.15. Husk gyldig ID: fysisk førerkort, pass eller nasjonalt ID-kort.

 • Landbruksdirektoratet skal foreslå retningslinjer for beredskapslagring av matkorn

  02.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås en bevilgning på 20 millioner kroner til etablering av en ordning med beredskapslagring av matkorn tilsvarende 2-3 måneders forbruk. Landbruks- og matdepartementet gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag

 • Leger i kommunene får unntak for enkelte kompetansekrav

  02.11.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For å legge til rette for at innbyggerne skal få tilstrekkelig tilgang på legetjenester i kommunene, forlenges og utvides unntak for kompetansekrav for fastleger og i legevakt.

 • Gjeldende IA-avtale forlenges med to år og innsatsen forsterkes

  02.11.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

 • Side 258 av 426
 • Side 258 av 426