Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 5141-5160 av 5968 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • Ekspertgruppe skal gi innspill til ny strategi og nye tiltakspakker

  13.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  En ny ekspertgruppe som skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene. Ekspertgruppens vurderinger blir viktig inn i arbeidet med nye tiltakspakker og revideringen av regjeringens strategi for covid-19-pandemien

 • Norge skal delta i samfunnsoppdrag innenfor Horisont Europa

  13.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norge deltar fullt ut i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram - Horisont Europa. Nå har regjeringen besluttet hvordan vi skal delta i den nyskapende delen av programmet som kalles samfunnsoppdrag (missions).

 • Nye ambassadører fra Algerie og Marokko

  13.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  To nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 13. januar 2022.

 • Ny Norges-modell for et seriøst arbeidsliv

  13.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Nå skal regjeringen lage en Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv.

 • Norges engasjement på Kypros

  12.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge har markert seg som en aktør for kvinner, fred og sikkerhet på Kypros og bidrar både gjennom EØS-midler og med støtte til Prio-senteret på Kypros.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  12.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og statsrådane Vedum, Kjerkol, Trettebergstuen og Brenna inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 13. januar kl. 19.00.

 • Fransk presidentskap i Rådet i EU første halvår 2022

  12.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bærekraft vil være et sentralt tema for det nye presidentskapet. Rådet i EU, også kalt Ministerrådet, består av regjeringsmedlemmer fra hvert medlemsland.

 • Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2022

  12.01.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Målet med tilskuddsordningen er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse. Støtten er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning Barentsregionen.

 • NIFU: Helsesykepleiere styrker laget rundt eleven

  12.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Flere helsesykepleiere i skolen gir bedre samarbeid mellom skoler og skolehelsetjenesten, og det er særlig viktig for elever i sårbare situasjoner.

 • Endrer reiserådet for Etiopia

  12.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Siden 17. desember har Utenriksdepartementet frarådet alle reiser til hele landet, uten unntak. Nå fraråder UD alle reiser til Etiopia, med unntak av Addis Abeba hvor det frarådes reiser som ikke er strengt nødvendige.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 1/2022

  12.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i  Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om ny verdiskapingsrapport for landbruket i Vestfold og Telemark.

 • Lansering av FNs responsplaner for Afghanistan og regionen: Norge bevilger 100 millioner kroner

  11.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Sjelden har vi sett så store lidelser som det vi nå ser i Afghanistan. Nesten 23 millioner afghanere er rammet av akutt sult, og jeg er spesielt bekymret for konsekvensene dette får for barn. Det er derfor viktig at alle land nå bidrar til å

 • Møte om kostnadsveksten i landbruket

  11.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har i dag hatt møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om utfordringene som følge av den ekstraordinære kostnadsveksten i jordbruket.

 • Drøftet gjennomføringen av årets vinterfiske

  11.01.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte i dag aktører for å drøfte gjennomføringen av årets vinterfiske.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 1

  11.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Bjerke vaksinesenter

  11.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Ingvild Kjerkol besøker Bjerke vaksinesenter onsdag 12. januar kl 17.15-18.15.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Startskudd for arbeidet med en Norges-modell for et seriøst arbeidsliv

  11.01.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 13. januar kl. 09.15 inviterer næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna til en direktesending som markerer startskuddet for arbeidet med en ny Norges-modell for

 • Vil styrke innbyggernes mulighet til medvirkning

  11.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - For å ta gode beslutninger er det viktig at de folkevalgte har god kunnskap om hva innbyggerne mener. Vi inviterer derfor sju kommuner til et nytt lokaldemokratiprogram, som skal vise hvordan innbyggere på ulike måter kan påvirke beslutninger som

 • Kjerkol i sin første sykehustale: - Vi prioriterer dere fagfolk som jobber i den offentlige helsetjenesten

  11.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Hvert år holder helse- og omsorgsministeren en tale for sykehusene med forventninger til fagfolk og ledere, og krav til styrene ved landets sykehus. I Kjerkol sin første sykehustale, kommer hun med flere tiltak for å lette arbeidspresset for

 • Habilitetsvurdering i forbindelse med ansettelse av ny sentralbanksjef

  11.01.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Det er stor offentlig interesse knyttet til tilsettingen av ny sentralbanksjef og vurderingene Finansdepartementet har innhentet fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling.

 • Side 258 av 299
 • Side 258 av 299