Ukrainske flyktninger får utvidet rett til å kjøre bil i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det er snart ett år siden Russland invaderte Ukraina, og mange ukrainere har måttet flykte fra hjemlandet sitt. Disse står i en svært krevende situasjon, og regjeringen ønsker å gi ukrainere i Norge forutsigbarhet knyttet til sitt opphold. Vi endrer nå regelverket slik at ukrainske flyktninger skal kunne kjøre bil i Norge like lenge som den kollektive beskyttelsen varer. I tillegg skal alle førerkortklasser anerkjennes, og ikke bare for personbil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statens vegvesen har nå fastsatt endringer i førerkortforskriften som innebærer at perioden ukrainske førerkort blir anerkjent i Norge er utvidet fra tolv måneder til varigheten av den kollektive beskyttelsen ukrainske flyktninger har i Norge, som er inntil tre år. Videre anerkjennes alle førerkortklasser, ikke bare personbil, som det hittil har vært. Endringen er i tråd med forslag som Statens vegvesen sendte på høring før jul.

– Ukrainske flyktninger skal være trygge på at de kan få kjøre bil når de oppholder seg i Norge. I fjor vår utvidet vi perioden ukrainske førerkort anerkjennes fra tre måneder til ett år. Mange av flyktningene har snart vært her i ett år. Mange ukrainere har førerkort som de kan bruke i Norge, men de vil miste retten til å kjøre dersom ikke regelverket endres. Mange har også førerkort for lastebil og buss, og kan være en ressurs i det norske samfunnet, sier Nygård.

Det vil ikke bli endring i kravet om at flyktninger må ha med gyldig fysisk førerkort fra hjemlandet for at førerretten skal bli godkjent.

Endringen er i tråd med felleseuropeiske regler for anerkjennelse av ukrainske førerkort. Det vil bli vurdert videre mulige ytterligere endringer, særlig om muligheter for å få utstedt norsk førerkort og yrkessjåførbevis.

Endringene trer i kraft straks.

Se hele forskriften på lovdata.no.