Nytt digitalt merkeregister for reindriften

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruksdirektoratet lanserer i dag nytt merkeregister for reindriften. Det etableres en digital innsynsløsning til merkeregisteret som er tilpasset mobilbruk og fungerer også uten nett tilgang. Brukeren kan søke på navn på reineier, snitt i øret samt reinbeiteområde/distrikt.

– Jeg er svært glad for at vi nå endelig kan lansere det digitale merkeregisteret i reindriften. Registeret er et viktig og etterlengtet arbeidsverktøy for næringen. Innsynsløsningen representerer også en digital utvikling i næringen som viser en næring som er framtidsrettet og innovativ, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte i begynnelsen av september ny forskrift om reinmerker som angir hjemmelsgrunnlaget til det nye digitale merkeregisteret. Forskriften har som formål å bevare reindriftens tradisjonelle bruk og utforming av reinmerker, samt tilgjengeliggjøre reinmerker for reindriftsutøvere i den daglige driften.

Samling av rein.
Landbruksdirektoratet lanserer i dag nytt merkeregister for reindriften. Foto: Tom Gustavsen/Markedsutvalget for reinkjøtt.