Ny forskrift om reinmerker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for reinmerker. Forskriften sikrer likebehandling i merkesaker og gjør det mulig å lansere et nytt digitalt merkeregister.

Reinmerkene har sterke og lange tradisjoner i reindriftsnæringen. Det er ikke mulig å eie rein i det samiske reinbeiteområdet hvis man ikke har rett til et reinmerke.

Den nye forskriften ivaretar det tradisjonelle merkesystemet. Den sikrer ensartet oppnevning av medlemmer til merkenemndene og klagenemnd, samt likebehandling og forutsigbarhet i behandlingen av merkesaker. I tillegg etablerer forskriften hjemmelsgrunnlaget for å gjøre reinmerkene tilgjengelige i et digitalt register.

Landbruksdirektoratet har utviklet et nytt digitalt merkeregistersom som skal lanseres i Alta 14. september. Dette blir et etterlengtet verktøy for reindriftsnæringen.

Rein på beite.
Rein på beite. Foto: Markesdutvalget for reinkjøtt/T. Gustavsen