Nytt fartøy til Kystverket: Krav om høy miljøstandard og bruk av lav- og nullutslippsteknologi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen arbeider for mer miljøvennlig sjøtransport, med blant annet økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten. Krav om slike teknologiske løsninger skal derfor tas inn i utlysingen av anbud for bygging av et nytt multifunksjonsfartøy til Kystverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fartøyet blir det fjerde i rekken multifunksjonsfartøy som omfattes av Kystverkets fornyingsplan for fartøy. Det tredje fartøyet, OV "Bøkfjord", er for tiden under bygging ved Hvide Sande Shipyard i Danmark og skal etter planen leveres fra verftet i løpet av sommeren 2016.

- Kystverket er bedt om å gjennomføre et anbudsopplegg der norske og utenlandske verft inviteres til å delta i konkurranse om bygging av et nytt og framtidsrettet fjerde multifunksjonsfartøy for Kystverket. Dette fartøyet skal møte nye utfordringer og være en del av et best mulig miljøkonsept for kystnær virksomhet, sier samferdselsministeren.

Kystverkets multifunksjonsfartøy ivaretar oppgaver innen oljevern og etatens arbeid med nybygg, vedlikehold og drift av navigasjonsinstallasjoner.

Se også: