Nytt gruppeopptak til utenrikstjenesten

Utenriksdepartementet endrer det årlige opptaket av aspiranter som skal fylle den klassiske diplomatrollen. Nå rekrutteres også administrative medarbeidere som skal utføre administrative og konsulære funksjoner både i departementet og ved norske utenriksstasjoner.

Utenriksdepartementet har i en årrekke rekruttert aspiranter til utenrikstjenesten. Disse har fylt viktige oppgaver både i departementet i Oslo, og ved Norges 95 utenriksstasjoner.  

I årets opptak, som ble offentliggjort i dag, er det flere endringer i det tradisjonelle aspirantopptaket. Samtidig med at UD som vanlig skal rekruttere aspiranter, er det også opptak av administrative medarbeidere, såkalte admiranter.  

Admirantene vil få administrative oppgaver både i departementet og ved en utenriksstasjon. 

Opplæringsprogrammet for både admiranter og aspiranter kombinerer opplæring og praksis i Norge og utlandet, og skal forberede nye medarbeidere i UD på en karriere i utenrikstjenesten. 

– Vi har en moderne utenrikstjeneste og må tilpasse vår rekruttering og opplæring slik at vi kan ivareta norske interesser på en best mulig måte. Vi må både ha de typiske diplomatene som kan fremme norske posisjoner i utlandet, og kompetente administrative ansatte som både kan sørge for god drift av våre utenriksstasjoner og bistå norske borgere i utlandet, sier utenriksråd Torgeir Larsen. Utenriksråden er departementets øverste administrative leder. 

Endringer i opptak og opplæring 

Utenriksdepartementet har tidligere rekruttert admiranter når det har vært behov, men i år er det for første gang en felles stillingsutlysning hvor admiranter og aspiranter rekrutteres samtidig.  

Aspirantenes opplæringsperiode i Oslo endres fra to år til 18 måneder. Dette gjelder også for admirantene. Deler av opplæringen for admiranter og aspiranter vil være felles, for eksempel språkundervisningen. 

– Norge har en global og profesjonell utenrikstjeneste. Vi skal ha veldrevne utenriksstasjoner som bemannes med det riktige personalet med de riktige kvalifikasjonene. Det hadde ikke vært mulig uten den årlige rekrutteringen av velutdannede, motiverte og robuste medarbeidere, sier utenriksråd Larsen. 

Gjennom opplæringen i Oslo skal både admiranter og aspiranter få ferdighetene som trengs for å tjenestegjøre ved  Norges utenriksstasjoner. 

Admirantkurset gir for eksempel opplæring i eiendoms- og økonomiforvaltning, personalforvaltning, regnskap, arkiv, bistand til norske borgere i utlandet, utlendingsfeltet, sikkerhets- og beredskapsarbeid, leder- og opplæringsansvar for lokal stab og planlegging og gjennomføring i forbindelse med offisielle besøk. Aspirantkurset legger vekt på å gi en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv, samt opplæring i en rekke fagtemaer, som byråkrat- og diplomatrollen, forhandlingsteknikk, folkerett, FN-politikk og multilateralisme, menneskerettigheter, demokrati og likestilling, miljø, energi, klima og andre sentrale temaer. 

Etter gjennomført opplæring i Oslo vil admirantene og aspirantene tjenestegjøre ved norske utenriksstasjoner. Dette kan være en ambassade, et generalkonsulat, eller en norsk delegasjon til en internasjonal organisasjon. For de fleste vil den første utestasjoneringen bli ved en utenriksstasjon med krevende bo- og levekår, en såkalt hardship-stasjon. Det forventes at både aspiranter og admiranter har to påfølgende stasjoneringer på utenriksstasjoner etter opplæringsperioden i Oslo. 

Søknadsfristen for årets aspirant- og admirant-opptak er 8. april. Oppstart i departementet for de som velges ut vil være i januar 2025. 

Fakta om utenrikstjenesten

Utenrikstjenesten består av Utenriksdepartementet og Norges 95 utenriksstasjoner: Ambassader, generalkonsulater og delegasjoner til internasjonale organisasjoner. 

Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta norske interesser i utlandet. Utenrikstjenesten jobber for hele sentralforvaltningen og arbeider i nær kontakt med norske fagmyndigheter og norsk næringsliv. 

Utenrikstjenesten har om lag 2580 ansatte, hvorav drøyt 800 arbeider i Utenriksdepartementet. Mer enn 600 er utsendte tjenestekvinner og -menn ved utenriksstasjonene, hvor det også over 1100 lokalt ansatte. Rundt 100 av de utsendte ved utenriksstasjonene er spesialutsendinger fra om lag 30 andre departementer og etater.