Nytt krisesenter for kvinner på Kypros

Kypros får sitt første spesialbygde krisesenter for voldsutsatte kvinner og deres familier. Senteret bygges ved hjelp av EØS-midler fra Norge, og det norske krisesentersekretariatet er partner i prosjektet.

− I dag er leier vi et hus, men det er lite egnet som krisesenter. Vi kan heller ikke tilby kvinnene ordentlige fasiliteter. Det får vi mulighet til nå når vi får et spesialbygd senter, sier Kiki Boyiadji som er president i SPAVO (Association for the prevention and handling of violence in the family).

Gjennom EØS-midlene støtter Norge prosjektet med i overkant av 5 millioner kroner. Senteret får i alt sju rom hvor voldsutsatte kvinner og deres familier kan bo for kortere eller lengre perioder. I tillegg er én etasje satt av til SPAVOs utadrettede og forebyggende virksomhet, inkludert en krisetelefontjeneste.

Selv om Kypros er en delt øy, skal senteret tilby sine tjenester til både gresk- og tyrkisk-kypriotiske voldsofre.

Det er mål for EØS-midlene å styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og mottakerlandene. I dette prosjektet er det norske Krisesentersekretariatet engasjert som samarbeidspartner.

− Vi har hatt et godt samarbeid med SPAVO underveis. Vi har også utvekslet erfaringer og ideer spesielt knyttet til hvordan man bør jobbe med barn i voldsutsatte hjem, sier Lone Alice Johansen i Krisesentersekretariatet.

Sekretariatet har tidligere vært engasjert gjennom EØS-midlene i Slovakia i prosjekter for å etablere liknende krisesentre.

Til toppen