Nytt likviditetsreservekrav - utsatt frist

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag utsatt fristen for oppfyllelse av nytt minstekrav til likviditetsreserve for kredittforetak. I tillegg er det foretatt enkelte presiseringer i reglene om likviditetsreserve.