Nytt politihus i Bergen

Regjeringen gir politiet klarsignal til å gå videre med realisering av et samlet politihus i Bergen.

– Bergen trenger nytt politihus. Bygningen som er i bruk i dag er nedslitt, og særlig forholdene i arresten må det gjøres noe med. Regjeringen er opptatt av å bruke folks skattepenger mest mulig fornuftig og effektivt, og gjennomgår derfor flere større statlige byggeprosjekter. Bergen politihus var ett av prosjektene vi mener det har vært nødvendig å ta en ekstra runde på, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (Sp).

Politihuset i Bergen har siden 1965 vært lokalisert i Bergen sentrum i Allehelgens gate, og er hovedkontoret til Vest politidistrikt. Regjeringen har kommet til at konseptet om et samlet politihus er den beste løsningen for politidistriktet.