Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt styre for Den Norske Opera & Ballett

I generalforsamlingen 17. juni ble det valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett. Styret består av seks aksjonærvalgte medlemmer og i tillegg to medlemmer valgt av de ansatte. Styret er valgt for to år.

Sarah Willand og Rolf Thorsen er valgt som nye styremedlemmer i Den Norske Opera & Ballett AS til erstatning for Päivi Kärkkäinen og Harald Espedal, som har fratrådt etter eget ønske. Styreleder Anne Carine Tanum og styremedlemmene Jan Petersen, Håkon Berge og Gro Bergrabb er gjenvalgt.

- Sammensetningen sikrer et styre med kompetanse både innen økonomi og administrasjon i tillegg til kunst- og kulturfaglig kompetanse. Samlet sett besitter styret bred og relevant kompetanse for å håndtere de viktige strategiske utfordringene for Operaen framover, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Presentasjon av de nye styremedlemmene

Sarah Willand har vært organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2 siden 2014. Tidligere har hun vært HR- og kommunikasjonsdirektør i Egmont Publishing. Willand har styreerfaring relatert til TV2s virksomhet. Utdanning: Master i business og Master of Management i endringsledelse fra BI.

Rolf Thorsen har vært administrerende direktør i Selvaag Bolig siden mai 2019. Tidligere var han administrerende direktør i Oslo S Utvikling AS og administrerende direktør for NCC Property Development AS fra 2007 til 2014. Thorsen har styreerfaring fra ulike eiendomsselskaper, samt at han vært styreleder for Norges Roforbund og styremedlem i Olympiatopppen. Han er utdannet sivilingeniør.

De statlige styrerepresentantene utgjør etter dette:

Styreleder

Anne Carine Tanum

Nestleder

Jan Petersen

Styremedlem

Håkon Berge

Styremedlem

Gro Bergrabb

Styremedlem

Rolf Thorsen

Styremedlem

Sarah Willand

Til toppen