Nytt styremedlem i Nye Veier AS

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Nye Veier har siden oppstarten vært preget av god aktivitetsvekst og høy innovasjonstakt. Selskapets utbyggingsportefølje har økt i størrelse og kompleksitet. Dette stiller høye krav til prosjektstyring, risikostyring og arbeid med bærekraftige løsninger. Som et ungt selskap jobber Nye Veier også med å utvikle gode systemer for virksomhetsstyring. Med Kent-Helge Holst på laget har styret i Nye Veier i dag fått et nytt medlem som vil gi verdifulle bidrag til dette arbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På dagens generalforsamling i Nye Veier ble Kent-Helge Holst valgt inn som nytt aksjonærvalgt styremedlem, mens styreleder Harald V. Nikolaisen og styremedlemmene Dag Morten Dalen, Eli Giske og Mari Skjærstad ble gjenvalgt for to år.

Kent-Helge Holst (1969, Troms og Finnmark) er statsautorisert revisor fra NHH. Holst har arbeidet i revisjons- og konsulentbransjen i nærmere 25 år, hvorav 15 år som partner i PwC. Holst har bred erfaring innen områdene revisjon, finans, omstilling, vekst og virksomhetsstyring. Han har vært ekstern revisor og rådgiver for en rekke selskaper i både privat og offentlig sektor. Siden 2015 har Holst vært konsernsjef i Barlindhaug AS, og deretter Consto Holding AS, som er en landsdekkende bygg- og anleggsentreprenør i Norge.

Om Nye Veier AS
Nye Veier ble etablert som et statsaksjeselskap i 2015 og har vært i ordinær drift fra 2016. Selskapet planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksveistrekninger. Nye Veier fikk i 2021 overført ansvaret for utbygging av Ringeriksbanen fra Bane NOR SF.

Staten er eier i Nye Veier AS for å ivareta nasjonal vei- og jernbaneinfrastruktur og bidra til raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av deler av riksvei- og jernbanenettet, enn hva som kan oppnås gjennom utbygging i tradisjonell forstand. Statens mål som eier er høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de vei- og jernbaneprosjekter selskapet har fått ansvar for. Staten eier 100 prosent av Nye Veier.