Offisielt fra statsråd 10. juni 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Statsministerens kontor 10. juni 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050006#docOt prp nr 80 (1997-98) Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Sykepleierforbund, Norsk Radiografforbund og Norges Ingeniørorganisasjon NITO på den ene side og Kommunenes Sentralforbund på den annen side i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1998. Lagt inn 10. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen