Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 10. mai 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 51 (1994-95) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1995

St meld nr 2 (1994-95) Revidert nasjonalbudsjett 1995

Samferdselsdepartementet

St prp nr 53 (1994-95) Om ein del løyvingsendringar m.v. på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St prp nr 55 (1994-95) Om Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital, oppfølging av PU-reformen og Trygdeetatens EDB-system

Lagt inn 10 mai 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen