Offisielt fra statsråd 10. mai 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 51 (1994-95) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1995

St meld nr 2 (1994-95) Revidert nasjonalbudsjett 1995

Samferdselsdepartementet

St prp nr 53 (1994-95) Om ein del løyvingsendringar m.v. på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St prp nr 55 (1994-95) Om Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital, oppfølging av PU-reformen og Trygdeetatens EDB-system

Lagt inn 10 mai 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen