Offisielt fra statsråd 11. mai 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mai 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

linkdoc158175#docSt.prp. nr. 63 (2003-2004)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

linkdoc158161#docOt.prp. nr. 68 (2003-2004)
Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

linkdoc158173#docSt.meld. nr. 2 (2003-2004)
Revidert nasjonalbudsjett 2004

Pressemeldinger:
linkdoc158164#doc
linkdoc158164#docØkt vekst i norsk økonomi – bedring i arbeidsmarkedet
linkdoc158164#doc
linkdoc158164#docEndringer i 2004-budsjettet: Kraftig vekst i trygdeutgiftene
linkdoc158164#doc
linkdoc158164#docSkatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet
linkdoc158164#doc
linkdoc158164#docRegjeringen varsler endringer i reglene for petroleumsskatt
linkdoc158164#doc
linkdoc158164#docRegjeringen foreslår etiske retningslinjer for Petroleumsfondet

 

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc158105#docSt.prp. nr. 64 (2003-2004)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 (kommuneproposisjonen)

Pressemeldinger:
linkdoc158192#doc
linkdoc158192#docKommuneopplegget 2005
linkdoc158193#docSelskapsskatt til kommunane
linkdoc158199#docBalanse i kommuneøkonomien
linkdoc158203#docGjeldssletteoppgjøret – spesialisthelsetjenesten
linkdoc158204#docØkt handlefrihet for kommunesektoren

Olje- og energidepartementet

linkdoc158183#docSt.meld. nr. 38 (2003-2004)
Om petroleumsvirksomheten

Pressemeldinger:
linkdoc158212#doc1 milliard kroner til styrking av petroleumsforskinga
linkdoc158210#docHøyt kostnadsnivå på norsk kontinentalsokkel
linkdoc158209#docLangsiktig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel
linkdoc158195#docPetroleumsmeldingen ivaretar samiske interesser

2. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Erna Solberg overtar statsråd Per-Kristian Foss plass i rekkefølgen over hvem som i forfallstilfeller skal fungere som statsministerens stedfortreder.

Statsråd Per-Kristian Foss går inn i stedfortrederordningen med plass etter statsråd Lars Sponheim.