Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 13. oktober 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 13. oktober 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 (1995-96)
For budsjetterminen 1996
Om tollavgifter

2 Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Ekspedisjonssjef John Arthur Lunde utnevnes til departementsråd i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Erik Selgård konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 14. oktober 1996.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Ivar Baste konstitueres som underdirektør i Miljøverndepartementet for 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Lasse Øvstedal utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og energidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Departementsråd Knut Olav Grøholt beskikkes som administrerende direktør ved A/S Vinmonopolet fra den tid Sosial- og helse- departementet bestemmer.

3 Andre saker

Fiskeridepartementet

Samtykke til overskridelse på inntil 2 mill. kr. i forbindelse med forbedringer av regnemodellen for hvalbestandsestimat.

Nærings- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av feltet Tordis Øst.

Endring av vedtektene til Norsk Romsenter.


Lagt inn 13 oktober 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen