Offisielt fra statsråd 13. oktober 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 13. oktober 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 (1995-96)
For budsjetterminen 1996
Om tollavgifter

2 Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Ekspedisjonssjef John Arthur Lunde utnevnes til departementsråd i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Erik Selgård konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 14. oktober 1996.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Ivar Baste konstitueres som underdirektør i Miljøverndepartementet for 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Lasse Øvstedal utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og energidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Departementsråd Knut Olav Grøholt beskikkes som administrerende direktør ved A/S Vinmonopolet fra den tid Sosial- og helse- departementet bestemmer.

3 Andre saker

Fiskeridepartementet

Samtykke til overskridelse på inntil 2 mill. kr. i forbindelse med forbedringer av regnemodellen for hvalbestandsestimat.

Nærings- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av feltet Tordis Øst.

Endring av vedtektene til Norsk Romsenter.


Lagt inn 13 oktober 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen