Offisielt fra statsråd 13. oktober 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. oktober 1997 kl 1400. Det ble fattet følgende vedtak:

Statsrådet

Statsminister Thorbjørn Jagland søkte på vegne av Regjeringen avskjed i nåde i ekstraordinært statsråd i dag 13. oktober 1997.

Statsministeren

Statsministeren og statsråder i regjeringen Jagland som har en kortere funksjonstid enn 12 måneder ved regjeringsskiftet, tilstås en måneds etterlønn fra den dag de fratrer.

Utenriksdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved offisielt besøk til Strasbourg 9-11. oktober 1997.

Lagt inn 13. oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen