Offisielt fra statsråd 13. februar 2004

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. februar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
St.prp. nr. 39 (2003-2004)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit program for overvaking av handlingsplanen e-Europa 2005, spreiing av god praksis og betring av nett- og informasjonstryggleiken (MODINIS)

Finansdepartementet
Ot.prp. nr. 34 (2003-2004)
Om lov om endringar i skattelovgivinga m.v.

Nærings- og handelsdepartementet
St.prp. nr. 40 (2003-2004)
Statlig miljøansvar på Raufoss

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Beijing, Tor Christian Hildan, utnevnes tillike til ambassadør i Ulan Bator, Mongolia.

Ambassadør i Buenos Aires, Gunnar Henrikssøn Lindeman, utnevnes tillike til ambassadør i Asunción, Paraguay.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Administrasjonssjef Kari Metliaas utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.