Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00

I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Erna Solbergs regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. oktober 2013 kl. 1200. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsrådets medlemmer overtar styret av departementene således:

Statsråd Siv Jensen overtar bestyrelsen av Finansdepartementet, unntatt ansvaret for forvaltning av statens kjøp av klimakvoter.

Statsråd Jan Tore Sanner overtar bestyrelsen av Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg får han ansvar for bestyrelsen av:

  • Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester, Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken), Same- og minoritetspolitisk avdeling, Administrasjonsavdelingen og Kommunikasjonsenheten i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og
  • Planavdelingen i Miljøverndepartementet.

Statsråd Vidar Helgesen skal være statsråd ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, herunder ansvar for EØS-avtalen og tilhørende forvaltningsoppgaver. Han har ansvar for å bestyre de arbeidsoppgaver som Avdeling for Europa og handel i Utenriksdepartementet har for EU- og EØS-saker, samt andre arbeidsoppgaver knyttet til EU- og EØS-saker i andre deler av Utenriksdepartementet. Han skal i tillegg være stabssjef ved Statsministerens kontor og bistå statsministeren i hennes arbeid.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen overtar bestyrelsen av Samferdselsdepartementet, samt ansvaret for å bestyre Kyst- og miljøavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet. I tillegg gis han ansvaret for de oppgaver som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har knyttet til bredbånd.

Utenriksminister Børge Brende overtar bestyrelsen av Utenriksdepartementet, herunder ansvaret for utviklingssaker, unntatt:

  • de saker som ligger til statsråd Vidar Helgesen, og
  • klima- og skogsatsingen.

Statsråd Thorhild Widvey overtar bestyrelsen av Kulturdepartementet, og overtar i tillegg ansvaret for kirkesaker, herunder å bestyre Kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Statsråd Elisabeth Aspaker overtar bestyrelsen av Fiskeri- og havbruksavdelingen, Sjømatavdelingen og Kommunikasjonsenheten i Fiskeri- og kystdepartementet.

Statsråd Kristine Sundtoft overtar bestyrelsen av Miljøverndepartementet, unntatt Planavdelingen. Hun får i tillegg ansvar for:

  • klima- og skogsatsingen, herunder bestyrelsen av relevante deler av Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet og relevante deler av Seksjon for landbruk og skog i Avdeling for klima, energi og miljø i Norad,
  • forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter.

Statsråd Monica Mæland overtar bestyrelsen av Nærings- og handelsdepartementet. I tillegg får hun ansvar for:

  • selskapslovgivningen,
  • konkurransesaker, herunder bestyrelsen av Konkurransepolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og
  • bestyrelsen av Avdeling for forskning, styring og administrasjon i Fiskeri- og kystdepartementet.

Statsråd Solveig Horne overtar bestyrelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Statsråd Bent Høie overtar bestyrelsen av Helse- og omsorgsdepartementet.
Statsråd Robert Eriksson overtar bestyrelsen av Arbeidsdepartementet.
Statsråd Anders Anundsen overtar bestyrelsen av Justis- og beredskapsdepartementet, unntatt ansvaret for selskapslovgivningen.
Statsråd Tord Lien overtar bestyrelsen av Olje- og energidepartementet.
Statsråd Ine Marie Eriksen Søreide overtar bestyrelsen av Forsvarsdepartementet.
Statsråd Sylvi Listhaug overtar bestyrelsen av Landbruks- og matdepartementet.
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overtar bestyrelsen av Kunnskapsdepartementet.

Fastsettelse av rangordningen for regjeringens medlemmer.

Statsråd Elisabeth Aspaker oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 16. oktober 2013 kl. 1200:

Julie Margrethe Brodtkorb, for statsminister Erna Solberg
Lars Øy, for statsminister Erna Solberg
Sigbjørn Aanes, for statsminister Erna Solberg
Fredrik Färber, for statsminister Erna Solberg
Laila Bokhari, for statsminister Erna Solberg
Tore Vamraak, statsminister Erna Solberg
Jon Gunnar Pedersen, for statsråd Siv Jensen
Paal Andre Bjørnestad, for statsråd Siv Jensen
Ole Berget, for statsråd Siv Jensen
Jørgen Næsje, for statsråd Siv Jensen
Paul Chaffey, for statsråd Jan Tore Sanner
Jardar Jensen, for statsråd Jan Tore Sanner
Per-Willy Trudvang Amundsen, for statsråd Jan Tore Sanner
Anders Bals, for statsråd Jan Tore Sanner
John-Ragnar Aarset, for statsråd Ketil Solvik-Olsen
Bård Hoksrud, for statsråd Ketil Solvik-Olsen
Jon Georg Dale, for statsråd Ketil Solvik-Olsen
Bård Glad Pedersen, for utenriksminister Børge Brende
Hans Brattskar, for utenriksminister Børge Brende
Pål Arne Davidsen, for utenriksminister Børge Brende
Ingvild Næss Stub, for utenriksminister Børge Brende
Knut Olav Åmås, for statsråd Thorhild Widvey
Amund Drønen Ringdal, for statsråd Elisabeth Aspaker
Lars Andreas Lunde, for statsråd Kristine Sundtoft
Eirik Lae Solberg, for statsråd Monica Mæland
Dilek Ayhan, for statsråd Monica Mæland
Maria Hoff Aanes, for statsråd Solveig Horne
Anne Grethe Erlandsen, for statsråd Bent Høie
Astrid Nøkleby Heiberg, for statsråd Bent Høie
Cecilie Brein-Karlsen, for statsråd Bent Høie
Lisbeth Normann, for statsråd Bent Høie
Kristian Dahlberg Hauge, for statsråd Robert Eriksson
Torkil Åmland, for statsråd Robert Eriksson
Vidar Brein-Karlsen, for statsråd Anders Anundsen
Himanshu Gulati, for statsråd Anders Anundsen
Kåre Fostervold, for statsråd Tord Lien
Øystein Bø, for statsråd Ine Marie Eriksen Søreide
Hanne Blåfjelldal, for statsråd Sylvi Listhaug
Bjørn Haugstad, for statsråd Torbjørn Røe Isaksen

(Pressemelding)