Offisielt fra statsråd 19. juli 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

19. juli 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. juli 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 72 (1995-96) Om lov om kjøttproduksjon

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i straffeloven (forholdet til folkeretten - gjennomføring av havrettskonvensjonens krav til straffelovgivningen)
Besl O nr 81 Lov nr 57 Loven trer i kraft fra 24. juli 1996.

Lov om endringar i straffeprosesslova (klagerett over påtalevedtak m.v.)
Besl O nr 72 Lov nr 58

Nærings- og energidepartementet

Lov om endringer i lov av 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte
Besl O nr 78 Lov nr 59

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenester i kommunene.
Besl O nr 80 Lov nr 60

3.Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fastsettes.

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsettes.

4.Delegasjon av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Myndighet til å frafalle ilagt tvangsmulkt i henhold til lov av 5. juni 1987 nr. 26 om lov om brannvern mv delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

5.Styrer, utvalg

Fiskeridepartementet

Hovedstyret i Statens Fiskarbank fra 1. juli 1996 til Statens Fiskarbank integreres i SND, dog ikke utover 30. juni 2000 har følgende sammensetning:

MedlemVaramedlem
1.Vidar Ulriksen, lederSvein Gjelseth
2.Kåre Ludvigsen, nestlederJohan E. Hareide
3.Svein RøsokInge Halstensen
4.Gudmund MikkelsenAnton Leine
5.Randi Alkem AndresenBjørn Kymre
6.Nina AndresenViggo Andreassen
7.Øyvind MårvikOle G. Hemsett

Etter dette vil styret i Statens Fiskarbank avdelingskontor i Bodø fra 1. juli 1996 til Statens Fiskarbank integreres i SND, dog ikke utover 30. juni 2000, ha følgende sammensetning:

MedlemVaramedlem
1.Konrad Fjellgaard, lederNils Svendsen
2.Aase FalchSteinar Molvik
3.Bjørg GregerElisabeth Johannesen
4.N. Harold LauritzenFritz Nilsen
5.Hilmar BlikøJarle Westgård

Etter dette vil styret i Statens Fiskarbank avdelingskontor i Tromsø fra 1. juli 1996 til Statens Fiskarbank integreres i SND, dog ikke utover 30. juni 2000, ha følgende sammensetning:

MedlemVaramedlem
1.Knut Werner Hansen, lederKarstein Henriksen
2.Robert HansenHarald Moe
3.Knut ThomassenGerhard Olsen
4.Anne VikJens H. Mosli
5.Mathilde KarlsenHallvar Johansen

Styret i Statens Fiskarbank avdelingskontor i Bergen vil fra 1. juli 1996 til Statens Fiskarbank integreres i SND, dog ikke utover 30. juni 2000, ha følgende sammensetning:

MedlemVaramedlem
1.Else Marie Kind, lederAlf Fagervik
2.Sammy OlsenDidrik Vea
3.Arvid SyvertsenJan Golten
4.Rita TveitenTrude Drevland
5.Reidun HerrmannAndreas Grimelund

Styret i Statens Fiskarbank avdelingskontor i Ålesund vil fra 1. juli 1996 til Statens Fiskarbank integreres i SND, dog ikke utover 30. juni 2000, ha følgende sammensetning:

MedlemVaramedlem
1.Judith Frøysa, lederSvein Ole Sæther
2.Jacob StrandMagne Sævik
3.Gunnar NilsenKjell Kristiansen
4.Einar HolmHåkon Wisnes
5.Marit KvammeRolf Voldsund

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende utnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Arbeidsretten for tidsrommet 1. september 1996 til 31. august 1999:

Som fast medlem: Lagdommer Ingse Stabel

Som medlemmer ved behandling av saker etter arbeidstvistloven:

 1. Tidligere nestleder i LO Ole Knapp, Gjøvik
 2. Tidligere forbundsleder Lars M. Skytøen, Tønsberg
 3. Direktør Alfred S. Hauge, Kristiansand
 4. Direktør Harald Rysst, Oslo

Som medlemmer ved behandling av saker etter tjenestetvistloven:

 1. Trygdesjef Bjørg Hermansen, Stavanger
 2. Pensjonist Ove Ragnar, Oslo
 3. Underdirektør Kirsti Billington, Asker
 4. Avdelingsdirektør Kjell Otto Bjørnå, Høvik

Som varamedlemmer:

For formann Stein Evju, nestformann Tor Mehl og lagdommer Ingse Stabel:

 1. Høyesterettsdommer Jan Frøystein Halvorsen, Oslo
 2. Høyesterettsdommer Arne Christiansen, Bærum
 3. Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, Bærum
 4. Høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
 5. Høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo
 6. Høyesterettsdommer Magnus Aarbakke, Asker
 7. Lagdommer Gunvald Gussgård, Bærum
 8. Lagmann Christian Borchsenius, Oslo

For tidligere nestleder i LO Ole Knapp og tidligere forbundsleder Lars M. Skytøen:

 1. Tidligere forbundsleder Harald Øveraas, Lørenskog (LO)
 2. Advokat Lasse Bjarøy, Tønsberg (YS)
 3. Tidligere forbundsleder Einar Hysvær, Ski (LO)4) Sivilingeniør Aud Helen Alming, Bærum (AF)
 4. Tidligere forbundsleder Arthur Svensson, Ås (LO)
 5. Tidligere forbundsleder Sidsel Bauck, Oslo (LO)
 6. Tidligere forbundsleder Gunnar Grimnes, Øvre Eiker (LO)
 7. Bookingsjef Bjørg Schanche, Bergen (YS)
 8. Tidligere LO-tillitsvalgt Liv Buck, Oslo (LO)
 9. Ingeniør Jonny Bessesen, Kristiansand (AF)
 10. Pensjonist Arnold Haukedal, Hamar (YS)
 11. Sivilingeniør Mette Elisabeth Sundholm, Bærum (AF)
 12. Pensjonist Gunnar Rekdal, Oslo (YS)
 13. Ingeniør Anders Sandberg, Våle (AF)

For direktør Alfred S. Hauge og direktør Harald Rysst:

 1. Direktør Jan Trygve Håland, Stavanger (NHO)
 2. Direktør Knut Gaaseide, Skedsmo (NHO)
 3. Adm. direktør Knut Skuland, Oslo (NHO)
 4. H.r.adv Arne Rikheim, Bærum (NHO)
 5. Personalsjef Rigmor Linnea Granli, Oppegård (NHO)
 6. Banksjef Anne Viig Poulsson, Bærum (NHO)
 7. Personalsjef Inger Krogvig, Bærum (KS)
 8. Fylkespersonalsjef Per Christian Andersen, Sandefjord (KS)
 9. Personal- og organisasjonssjef Tore Berntsen, Søgne (KS)
 10. Forhandlingsleder Karin Ask-Henriksen, Drammen (KS)

For trygdesjef Bjørg Hermansen og pensjonist Ove Ragnar:

 1. Biltilsynssjef Lillian Fjerdingen, Oslo (AF)
 2. Hovedrevisor Kristin Sletten, Hamar (YS)
 3. Anne Karin Brokhaug , Trondheim (AF)
 4. Områdesjef Oddvar Kristiansen, Sarpsborg (LO Stat)
 5. Avd.direktør Morten M. Kallevig, Moss (AF)
 6. Avdelingsdirektør Britt Fougner, Oslo (LO Stat)
 7. Kontorsjef Odd Myrland, Lørenskog (YS)
 8. MA sjef Sverre Benestad, Kristiansand (AF)
 9. Førstekonsulent Per Olav Fines, Steinkjer (YS)
 10. Førstekonsulent Inger Røkholt, Ås (YS)

For underdirektør Kirsti Billington og avdelingsdirektør Kjell Otto Bjørnå:

 1. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo
 2. Personalsjef Kari Kristensen, Lillestrøm
 3. Ekspedisjonssjef Stig Klingstedt, Nesoddtangen
 4. Underdirektør Tore Auberg, Oslo
 5. Trygdedirektør Eva Birkeland, Oslo
 6. Ekspedisjonssjef Asta Tjølsen, Hønefoss

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Mette Kongshem utnevnes til sendemann i Praha, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jon Westborg utnevnes til sendemann i Colombo, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør John Arild Jenssen beskikkes som ambassaderåd for transportspørsmål ved Norges delegasjon til Den Europeiske Union, Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Erling G. Rikheim utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Geir Åvitsland konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Assisterende fiskeridirektør Peter Gullestad åremålsbeskikkes som fiskeridirektør for 6 år med tiltredelse 1. oktober 1996.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Ole Garshol konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst II Håkon Hermann Kvernmo utnevnes til oberst I i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Lars Johan Sølvberg utnevnes til oberst II i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Ole Troye utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Jack Johansen utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Sverre Nyhus utnevnes til dommer ved Hedmarken sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert ekspedisjonssjef Terje Sjeggestad utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av Nina Jeanette Messel som underdirektør ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt forlenges fram til 31. desember 1997.

Rådgiver Pål Mathisen konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 12.mai 1997 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialkonsulent Kjerstin Askholt konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet foreløpig for 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Assisterende fylkesutdanningssjef Arild Thorbjørnsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ida Christine Drage utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Formann i Arbeidsretten Stein Evju beskikkes som formann i Arbeidsretten for en ny periode fra 1. septemer 1996 til 31. august

1999. (Se pkt 5 ovenfor)

Prosjektleder Trond Saxvik konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet i tiden 26. juli 1996 til 31. august 1997.

Landbruksdepartementet

Seksjonsleder Liv Oddveig Nergaard beskikkes som fylkesjordskiftesjef i Troms, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Jordskiftedommer Ole Bjerke beskikkes som jordskifteoverdommer i Hålogaland jordskiftedømme fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Avdelingsingeniør Anton D. Solberg beskikkes som jordskiftedommer ved Sør-Troms jordskifterett fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende avdelingsdirektør Wilhelm Torheim utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av konvensjon av 3. oktober 1985 om vern av Europas faste kulturminner.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (EFTA-landenes deltakelse i EUs program for å fremme bruken av nye fornybare energikilder i EU).

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Ratifikasjon av konvensjon om bekjempelse av forørkning i land som er rammet av alvorlig tørke og/eller forørkning, særlig i Afrika, av 17. juni 1994.

Ratifikasjon av Matvarehjelpkonvensjonen av 1. juli 1995.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Oslo Arkitekthøgskole gis rett til å tildele graden Master of Arts. Normert studietid fastsettes til ett år utover sivilarkitektgrad eller tilsvarende.


Lagt inn 19 juli 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen