Offisielt fra statsråd 20. oktober 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 20. oktober 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 1 (1995-96)
For budsjetterminen 1996
Om statstilskudd til private skoler

2 Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Addis Abeba, ambassadør Svein A. Holmsen utnevnes tillike til sendemann i Asmara og Djibouti med rang som ambassadør.

Byråsjef Eva Rygh utnevnes til ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Genève fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Kåre Eltervåg utnevnes som ambassaderåd ved ambassaden i København fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Søren Tousgaard Jensen utnevnes til ulønnet konsul i Yokohama, Japan.

Finans- og tolldepartementet

Avdelingsdirektør Jan Bjørland konstitueres som ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Underdirektør Kari Dalane utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med virkning fra 1. november 1995.

3 Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av protokoll om endring av artikkel 1 bokstav A), artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14 nr. 3 i Den europeiske avtale av 30. september 1957 om internasjonal veitransport av farlig gods.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i New York 21. - 25. oktober 1995.

Forsvarsdepartementet

Dekning av utgifter for ektefellen til assisterende forsvarsattaché i Washington i forbindelse med tjenestereise til Canada 19. - 26. oktober 1995.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsetting av grader, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. Endring av tidligere vedtak.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det polske flyselskapet Lot Polish Airlines for drift av luftruta Warszawa - Oslo v.v for trafikkperioden 29. oktober 1995 til 30. mars 1996.


Lagt inn 20 oktober 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen