Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 20. oktober 2006

Stortingsmelding om en ny modell for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden ble behandlet i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 20. oktober 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 2 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

St.prp. nr. 4 (2006-2007)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 64/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 809/2004 om opplysninger i prospekter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.meld. nr. 5 (2006-2007)
Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden
(Pressemelding)

St.meld. nr. 6 (2006-2007)
Om seniorpolitikk
Seniorane – ein viktig ressurs i norsk arbeidsliv
(Pressemelding)

St.meld. nr. 7 (2006-2007)
Om Sametingets virksomhet i 2005
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 8 (2006-2007)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2005

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 3 (2006-2007)
Om lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

2. Forskrifter

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier mv. § 7.

3. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Gjenoppnevning av overlege Wenche Frogn Sellæg som medlem og lagdommmer Kari Mjølhus og fylkesmann Inger Lise Gjørv som varamedlemmer av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2006 til og med 31. oktober 2010.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Nils Ragnar Kamsvåg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for land i Vest-Afrika, Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til ambassadør i Dakar, Senegal.

Ambassadør i Abu Dhabi, Anne Rikter-Svendsen, utnevnes tillike til ambassadør i Manama, Bahrain.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe utnevnes til førstestatsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Til toppen