Offisielt fra statsråd 21. august 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Korrigert versjon Tillegg under pkt. 5 Utnevnelser m.v.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. august 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050022#docOt prp nr 86 (1997-98)

Ny skattelov

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den norske Opera. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999.

Besl O nr 56 Lov nr 65

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet

Forskrift av 17. juli 1998 nr 618 om delegasjon av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering endres.

4.Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer er oppnevnt i et utvalg som skal fremme forslag til regler om utdanningspermisjon:

Advokat Tarjei Thorkildsen, Oslo, (leder) Regjeringsadvokatembetet Underdirektør Erling Thormod Narum, Bærum, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Direktør Randulf Å. Riderbo, Oslo, Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Direktør Gunnar Flaat, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon Direktør Kristin Hille Valla, Lillehammer, Kommunenes Sentralforbund Rådgiver Ninna Garm, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 1. nestleder Hilde Borgir, Larvik, Akademikernes Fellesorganisasjon Per Gunnar Olsen, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge Utdanningssekretær Berith Bergersen, Sarpsborg, Landsorganisasjonen i Norge

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Riyadh og Muscat ambassadør Svein Andreassen utnevnes tillike til sendemann i Sana, Jemen, med rang som ambassadør.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Christine Hjortland utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av FN-traktaten av 17. juli 1998 om den internasjonale straffedomstol, med forbehold om ratifikasjon.

Undertegning av en Avtale om endring av Overenskomst mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Det Forente Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om utnyttelsen av Frigg-reservoaret og overføring av gass fra dette til Det Forente Kongerike.

Undertegning av en rammeavtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Det Forente Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om legging og drift samt jurisdiksjon over undersjøiske tilknytningsrørledninger.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for DD MM Kong Harald V og Dronning Sonja i forbindelse med offisielle besøk til Estland 31. august – 1. september, Latvia 2. – 3. september og Litauen 4. – 5. september 1998.

Lagt inn 21. august 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen