Offisielt fra statsråd 22. desember 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

22. desember 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St meld nr 19 (1995-96)En verden i endring
Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 22 (1995-96) Om lov om endringer i lov 10 juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger)

Justis- og politidepartementet

St prp nr 28 (1995-96)Rettferdsvederlag av statskassa

Nærings- og energidepartementet

St meld nr 23 (1995-96)Om framtidig disponering av Tokke 1

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd. (Utvidelse av stønadsperioden ved adopsjon og ved flerbarnsfødsel og - adopsjon). Besl O nr 27 Lov nr 75. Loven trer i kraft 1. januar 1996.

Lov om endringer i lov av 16 juni 1972 nr 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår. Besl O nr 26 Lov nr 76. Loven trer i kraft fra 1. januar 1996.

Lov om endringer i lov av 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer. Besl O nr 28 Lov nr 77. Loven trer i kraft straks. (Se pkt 4 nedenfor)

Justis- og politidepartementet

Lov om opphevelse av lov av 8. juni 1984 nr. 61 om fast granskingskommisjon ved dykkerulykker. Besl O nr 4 Lov nr 78.

Lov om endringer i straffeprosessloven (etablering av DNA-register m v). Besl O nr 5 Lov nr 79. Loven trer i kraft straks.

Lov om endringar i lov 4 juni 1976 nr 59 om aksjeselskaper m v (EØS-tilpasning). Besl O nr 33 Lov nr 80.

Lov om endringer i lov av 17 desember 1982 nr 86 om rettsgebyr. Besl O nr 32 Lov nr 81.

Lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. Besl O nr 16 Lov nr 82.

Kulturdepartementet

Lov om endringer i åndsverkloven m.m. Besl O nr 29 Lov nr 83.

Nærings- og energidepartementet

Lov om endringer i pakkereiseloven (reisegaranti). Besl O nr 30 Lov nr 84. Loven trer i kraft 1. januar 1996.

Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven). Besl O nr 24 Lov nr 85.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus m v, i lov av 3. desember 1951 nr 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere og i enkelte andre lover. Besl O nr 18 Lov nr 86.

Landbruksdepartementet

Lov om forlengelse av og endringer i midlertidig lov av 4. juli 1991 nr 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder. Besl O nr 21 Lov nr 87.

Lov om forlengelse av og endringer i midlertidig lov av 22. juni 1991 nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer. Besl O nr 22 Lov nr 88.

3. Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift om beregning og innbetaling av produktavgift i fiske-, småhvalfangst og selfangstnæringen, fastsatt med kongelig resolusjon av 14 mai 1993 med hjemmel i lov av 12 juni 1966 nr 12 om Folketrygd § 16-1 nr 2.

Fiskeridepartementet

Forskrift om garantiordningen for fiskere, fastsatt ved kongelig resolusjon av 28. april 1989, § 6 pkt 10 og pkt 11, endres.

4. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet i henhold til lov om merking av forbruksvarer til Barne- og familiedepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet i henhold til lov om merking av forbruksvarer § 3 første ledd bokstavene A, B og C jf § 3 annet ledd, § 3 fjerde ledd, § 3 a og § 5 første og tredje ledd til Nærings- og energidepartementet for implementering av direktiv 92/75/EØF med gjennomføringsdirektivet. (Se pkt 2 ovenfor)

5. Styrer, utvalg

Statsministeren

Følgende oppnevnes som medlemmer i Forum for verdiskapning for poerioden 1. janaur 1996 til 1. januar 1998:

Fra Regjeringen:
Statsminister Gro Harlem Brundtland, Oslo
Statsråd Jens Stoltenberg, Oslo
Statsråd Sigbjørn Johnsen, Oslo

Arbeidsutvalget:
Avdelingsleder Tor Andersen, LO, Oslo
Førstesekretær Jan Kr. Balstad, LO, Nesodden
Adm. dir. Marit Foss, Sverre Foss blikkenslagerverksted A/S, Holmestrand
Adm.dir. Karl Glad, NHO, Oslo
LO-leder Yngve Hågensen, LO, Ski
Konsernsjef Arild Ingierd, Dyno Industrier, Oslo
Adm.dir. Wenche Meldahl, Øglænd Pioner as., Stavanger
Direktør Kjell Roland, ECON senter for økonomisk analyse, Oslo (ny)
Konserndirektør Diderik Schnitler, Kværner a.s., Oslo

Øvrige medlemmer:
Økonomisjef Åshild Bendiktsen, Bendiktsen et. Aasen a.s., Salangen
Professor Jon Bing, Universitetet i Oslo, Oslo (ny)
Adm. dir. Asbjørn Birkeland, Nera as, Bergen (ny)
Forbundsleder Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet, Øvre Eiker
Adm. dir. Christian Hambro, Norges Forskningsråd, Oslo (ny) Konsernsjef Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla as, Bærum (ny) Teatersjef Ellen Horn, Nationaltheateret, Oslo (ny)
Prosjektleder Gerd Harr Janson, VINN, Salangen
Adm. dir. Arvid Jensen, Bedriftskompetanse A/S, Hammerfest (ny) Adm. dir. Hans Olav Karde, Sparebanken Nord-Norge, Tromsø (ny) Partner Bernt Stilluf Karlsen, Fondsfinans, Bærum
Daglig leder Bodil Korshamn, Ullkorga, Rindal (ny)
Adm.dir. Torild Lohne, Sævareid Fiskeanlegg a.s., Fusa Skipsreder Terje Mikalsen, Mosvold-Farsund as., Farsund Førsteamanuensis Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Sosialøkonomisk Institutt, UiO, Oslo
Adm.dir. Inger K. Nerheim, Olympiautvikling Trollpark, Lillehammer
Direktør Eivind Reiten, Norsk Hydro as, Oslo
Professor Agnar Sandmo, Norges Handelshøyskole, Bergen (ny)
Adm. direktør Kjell Schive, TINE Nord-Norge BA, Harstad (ny)
Adm. dir. Einar W. Sissener, Apothekernes Laboratorium, Oslo (ny) Daglig leder Britt Solheim, Troll Craft as, Gjøvik
Adm. dir. Kjell A. Storeide, Stokke industri A/S, Ålesund (ny) Adm.dir. Tore Tønne, SND, Drammen
Adm.dir. Jens Ulltveit-Moe, Ulltveit-Moe AS, Oslo
President Tom Wingerei, HSH, Oslo (ny)
Divisjonsdirektør Gunn Wærsted, Den norske bank, Oslo (ny) Hotelldirektør Arild Øien, Selbusjøen Hotel og Gjestegård, Selbu (ny)

Utenriksdepartementet, handelssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av nytt styre for Stiftelsen Norges Eksportråd for perioden 1. januar 1996 til 31.12.1997:

Direktør Gerhard Heiberg, Oslo, (leder)Avdelingsleder Tor Andersen, Oslo Viseadm. direktør Gro Brækken, OsloDirektør Arild Ingierd, Oslo
Avdelingsleder Mathilde Karlsen, Finnsnes Eksportsjef Heddy Anne Torp Lund, Oppegård
Direktør Bjørn Sjaastad, Bergen
En representant for de ansatte i Norges Eksportråd (Se pkt 8 nedenfor)

Fiskeridepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av en faggruppe som skal utarbeide en langsiktig forvaltningsplan for tang og tare:

Trond Moldskred, Fiskeridepartementet, Bergen (formann)
Eva Degré, Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim
Jan Helge Fosså, Havforskningsinstituttet, Bergen
Leif Grimsmo, Norges Fiskarlag, Trondheim
Magne Gilje, Pronova Biopolymer A/S, Haugesund
Eli Rinde, NINA-NIKU, Oslo

Nærings- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av styret i Norsk Romsenter fra 16.1.1996 fram til og med 31.12.1998:

Adm.dir. Rolf Skår, Skedsmokorset, styreleder
Avdelingsleder Karin Refsnes, Oslo, nestleder
Professor Alv Egeland, Nesodden, styremedlemKystdirektør Øyvind Gustavsen, Arendal, styremedlem
Adm.dir. Marie Haavarthun, Asker, styremedlem

1. vararepresentant: Kartfaglig rådgiver Jan Martin Larsen, Asker
2. vararepresentant: Kvalitetssjef Randi Hestnes, Asker

Samferdselsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av styret for Norges Statsbaner for perioden 1 januar 1996 - 31 desember 1999:

Konsernsjef Jan Reinås, Bærum, leiar
Daglig leier Ragnhild Setsaas, Trondheim, medlem
Adm.dir. Wenche Meldal, Stavanger, varamedlem
Forbundsleier Ove Dalsheim, Ski, medlem
Nestleier Arthur Skåtøy, Nittedal, varamedlem
Verkstadarbeider Roar Aasen, Nedre Eiker, medlem
Landsrådsleier Øystein Sneisen, Malvik, varamedlem

Følgende personer oppnevnes som medlemmer av styret for Postverket for perioden 1 januar 1996 - 31 desember 1999:

Adm. dir. Eivind Reiten, Oslo, leiar
Personalsjef Liv Stette, Ålesund, medlem
Adm.dir. Asbjørn Birkeland, Bergen, medlem
Adm. dir. Anna-Synnøve Bye, Rissa, medlem
Ordfører Svein Roald Hansen, Fredrikstad, varamedlem
Direktør Ingvild Myhre, Oslo, varamedlemForbundsleier Morten Øye, Ski, medlem
Forbundsnestleier, Rutt Siri Kregnes, Asker, varamedlem
Forbundsleier Jan Inge Kvistnes, Nøtterø, medlem
Forbundsnestleier Gunnar Evensen, Oslo, varamedlem

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende oppnevnes som medlemmer til styret i A/S Vinmonopolet fra 1. januar 1996 til 30. juni 1998:

Høyesterettsadvokat Harald Arnkværn, Oslo, leder Undervisningsleder Tor Zachariassen, Tromsø, nestleder
Ordfører Lise Christoffersen, Drammen
Gruppeleder Kolbjørn Almlid, Verran
Informasjonsleder Ingebrigt Sørfonn, Fitjar
Politisk rådgiver Ellen Fjeldstad, Nesodden

6. Klagesaker mv

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Klage fra lege Einar B. Gran etter forvaltningsloven § 28 over iverksettingstidspunktet for vedtak om utelukkelse fra retten til å praktisere for folketrygdens regning for et tidsrom av to år. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Statsråd Werner Christie meddeles avskjed i nåde fra sitt embete som medlem av Kongens råd fra 22. desember 1995 kl 1200.

Stortingsrepresentant Reidar Jørgen Sandal utnevnes til statsråd fra 22. desember 1995 kl 1200.

Med virkning fra samme tidspunkt overtar statsråd Gudmund Hernes styret av helsesakene i Sosial- og helsedepartementet og statsråd Reidar Jørgen Sandal styret av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Statssekretær Ellen Strengehagen i Sosial- og helsedepartementet gis avskjed i nåde fra 22. desember 1995 kl 1200.

Statssekretær Anne Breiby i Nærings- og energidepartementet gis etter søknad avskjed i nåde fra 31. desember 1995.

Statssekretær Kari Paulsrud gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 22. desember 1995 kl 1200. Med virkning fra samme tidspunkt utnevnes hun til statssekretær for helsesaker i Sosial- og helsedepartementet.

Statssekretær Astrid Søgnen fortsetter som statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Skolesjef Mary Kvidal utnevnes til statssekretær i Nærings- og energidepartementet med virkning fra 1. januar 1996.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Lionel Capriles II utnevnes til ulønnet konsul i Willemstad, (Curacao), De Nederlandske Antiller.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Synnøve Nymo utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Morten E. Lindbäck utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Beordring av generalmajor Sverre Økland som Generalinspektør for Hæren fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommer Synnøve Nordnes utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Ole Johan Lund utnevnes til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert byfogd Lars Borge-Andersen utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Øyvind Hoel utnevnes til byfogd ved Trondheim byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Liv Helene Sæter og konstituert dommer Nina Opsahl utnevnes til dommere i Moss byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Ingrid Marianne Stigum utnevnes til dommer ved Trondheim byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Jens-Jacob Sæbjørn Sander utnevnes til dommer ved Asker og Bærum herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Harald Haugene utnevnes til dommer ved Tana og Varanger sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Avdelingsleder/dommer Jan Sommersten utnevnes til sorenskriver ved Nordhordland sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Arnfinn Agnalt utnevnes til sorenskriver ved Halden sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Gunnar Øyhaugen utnevnes til sorenskriver ved Kragerø sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Høyesterettsadvokat Ketil Lunds permisjon uten lønn forlenges i perioden 1. januar - 1. mars 1996.

Ekspedisjonssjef Karin Alette Melander utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet fra 1. januar 1996.

Avdelingsdirektør Per-Arne Skogstad utnevnes til ekspdisjonssjef i Justis- og politidepartementet fra 1. januar 1996.

Konstituert underdirektør Merete Smith utnevnes til avdelings- direktør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Frank Schjerven konstitueres som byråsjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer og fram til 13. desember 1996.

Rådgiver Karin Margrethe Bugge utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Nina Jeanette Messel's konstitusjon som underdirektør ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt forlenges.

Konstitusjon av fungerende byråsjef Are Høidal som underdirektør ved Søndre fengselsdistrikt forlenges frem til 1. februar 1997 fra det tidspunkt Justis- og poitidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byråsjef Alette Schreiner utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Underdirektør Magnar Alsaker utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Det meddeles de øvrige parter i EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav for at EØS-komiteens beslutning nr 55/95 kan bli bindende for Norge, er oppfylt.

Det meddeles Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) at de forfatningsrettslige krav til tiltredelse til en avtale om norsk deltakelse i Mercure-prosjektet, er oppfylt for Norge.

Vedtekter for Stiftelsen Norges Eksportråd fastsettes. (Se pkt 5 ovenfor)

Finans- og tolldepartementet

Overføring av eneretter fra A/S Vinmonopolet til Arcus Produkter AS.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Reduksjon av utlånsrenten for låntakere i Statens lånekasse for utdanning.

Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund tildeles 231 305 mill. kroner av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 1995 til idrettsformål.

Lagt inn 22 desember 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen